Show simple item record

dc.contributor.author Koç, Okan
dc.date.accessioned 2018-07-27T17:50:02Z
dc.date.available 2018-07-27T17:50:02Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Koç, O. (2008). Yahya Kemal'in poetikası. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (20), 161-195. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11623
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/359 tr_TR
dc.description.abstract Yahya Kemal, modern Türk şiirinin öncü isimlerindendir. Devrinin şairlerinden dil ve üslup yönüyle farklılıklaşan ve yol açıcı olan şiiri onu. edebiyatımızda ayncalıklı bir yere oturtmuştur. Şairliği yanında şiir üzerine düşünen ve bunu değişik vesilelerle ifade eden Yahya Kemal, şiir üzerine yazmış olduğu yazılarıyla da bir anlamda 'poetika'sını oluşturmuştur. Yahya Kemal, şiiri yanında şiir hakkındaki düşünceleriyle üzerinde durulması gereken önemli bir isimdir. Şiirimizin gelenekle ve modern Batı şiiriyle olan ilişkisini anlayabilmek ve bugünkü Türk şiirini değerlendirebilmek noktasında Yahya Kemal'e dönmek, onun şiir sanatına dair görüşlerini yeniden bir arada ele almak durumundayız. Bu makale, onun şiire dair görüşlerini bir 'poetika' çerçevesinde bir araya getirmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Yahya Kemal is an avant-garde of modern Turkish poetry, have a privileged standing for his poetry, with a difference from his contemporaries in terms of language and style, in the Turkish literature. He has also an oeuvre on poetics through which he articulated his own poetics. So he is to be evaluated as a poet as well as a poetician. Hence we need to return to the oeuvre of Yahya Kemal on poetics to understand the web of interactions between the Turkish poetical tradition and the modern Western poetry. in this article, we assemble his sights and insights on poetry an!=! poetics in order to provide a descriptive account of his critical labor as a poetician. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Poetika tr_TR
dc.subject Modern Türk şiiri tr_TR
dc.subject Musiki tr_TR
dc.subject Yahya Kemal tr_TR
dc.subject Poetic tr_TR
dc.subject Modern Turkish poetry tr_TR
dc.subject Music tr_TR
dc.title Yahya Kemal'in poetikası tr_TR
dc.title.alternative Yahya Kemal's poetics tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 161
dc.identifier.endpage 195


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account