Selcuk University Digital Archive Systems

A Moon for the Misbegotten ve A View from the Bridge oyunlarında sevginin ölçüsü: James Tyrone, Eddie Carbone örnekleri

Show simple item record

dc.contributor.author Altunsoy, Şafak
dc.date.accessioned 2018-07-27T13:44:14Z
dc.date.available 2018-07-27T13:44:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Altunsoy, Ş. (2009). A Moon for the Misbegotten ve A View from the Bridge oyunlarında sevginin ölçüsü: James Tyrone, Eddie Carbone örnekleri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (21), 301-319. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11600
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/335 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada Eugene O'Neill'in A Moon Jor the Misbegotten ile Arthur Miller'ın A View /rom the Bridge oyunlanndaki James Tyrone ve Eddie Carbone adlı iki karakterin sevgi kavramını algılayışları incelenmiştir. Her iki oyunda da sevgiyi kavrama biçimleri olaylann gelişmesinin temelini oluşturan itici güçtür. Oyun kişilerinin sevgilerini denetleyememesi, dolayısıyla aşırıya kaçmaları kötü sonuçları beraberinde getirmiştir. İnsanın tutkusunun ihtirasa dönüşmesiyle 'çok sevmek' ve 'aşırı sevmek' kavramları arasındaki fark, yazarlar tarafından bu karakterlerle somutlaştırılmıştır. Sevgileriyle yakından ilintisi olan 'uzlaşı sapma' ölçütü James Tyrone ve Eddie Carbone'un diğer oyun kişileri ile ilişkilerinde belirleyici bir öğedir. Karakterlerin kendi içlerinde kurdukları dizgeler ile dış dünyanın, yani içinde yaşadıkları toplumun dizgesiyle uzlaşmaları veya uzlaşır gibi görünmeleri, son zamanlardaki çatışkıları, başka bir deyişle dış dünyanın düzeninden ne kadar saptıkları ve bu sapmaların sonuçları ifade edilmiştir. Hissettikleri toplum baskısının yanı sıra, karakterlerin diğer psikolojik durumları da, oyunlardaki belli sahneler aracılığıyla karşılaştırma ve eklektik (çoğulcu) yöntem ışığında gösterilmeye ç.alışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In thls study, two characters, one from O'Neill's A Moon for the Misbegotten and the other from Miller's A View from the Bridge; Tyrone's and Eddie's perception of the notion of love has been analyzed. in both plays their attitude towards conceiving the concept of love is the essential impulse for the development of the events. The characters' inability to control and manipulate their love has brought calamities wlth it. The slight difference between the notions of 'passionate' and 'ambilious' love as a result of man's passion's transfonning into ambition has been exemplified with these. characters. The criterion of 'conformity- deviance' as being closely related to their loves is a detennining element in their interactions with dramatis personae of the plays. The characters' former compliances with the system they have created within themselves and that of the outer world in which they live have alsa been stated in this study. Their later conflicts with the outer system and to what extent they have deviated from it lead interesting consequences of this deviance. Besides expressing the pressure of society, by employing comparative and eclectic methods the paper aJso intends to demonstrate other psychological moods these two characters have undergone throughout the p)ays. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject O'Neill tr_TR
dc.subject A Moop for the Misbegotten tr_TR
dc.subject Miller tr_TR
dc.subject A View from the Bridge tr_TR
dc.subject Amerikan tiyatrosu tr_TR
dc.subject Uzlaşı tr_TR
dc.subject Sapma tr_TR
dc.subject Çelişki tr_TR
dc.subject Trajedi tr_TR
dc.subject American drama tr_TR
dc.subject Reconciliation tr_TR
dc.subject Deviatlon tr_TR
dc.subject Conflict tr_TR
dc.subject The tragic tr_TR
dc.title A Moon for the Misbegotten ve A View from the Bridge oyunlarında sevginin ölçüsü: James Tyrone, Eddie Carbone örnekleri tr_TR
dc.title.alternative The degree of love in a Moon for the Misbegotten and a View frorn the Bridge; epitomes of James Tyrone and Eddie Carbone tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 301
dc.identifier.endpage 319


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account