Selcuk University Digital Archive Systems

Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Anadolu harekatı ve Konya Muharebesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kış, Salih
dc.date.accessioned 2018-07-27T12:44:20Z
dc.date.available 2018-07-27T12:44:20Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Kış, S. (2010). Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Anadolu harekatı ve Konya Muharebesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (23), 145-158. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11579
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/123 tr_TR
dc.description.abstract Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın 1805 yılında Mısır valisi olması ile baslayan Mısır meselesi, 1831 yılında siyasi kimliğe bürünmüştür. Kavalalı Mehmet Ali Pasa, Yunan İsyanı’nı bastırması karşılığında kendisine vaat edilen toprakları alamadığı için ayaklanmıştır. Mısır orduları Suriye üzerinden Anadolu’ya girmiş, Hums ve Belen’de Osmanlı ordularını mağlup etmiş, hiçbir mukavemet görmeden Konya’yı ele geçirmiştir. Mısır kuvvetleri, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’den topladığı son ordusuyla da Konya’da savaşmıştır. 21 Aralık 1832 tarihinde yapılan savaşta, üstünlüğün Osmanlı Ordusu’na geçtiği sırada, Osmanlı Serdar-ı Ekremi Reşit Mehmet Paşa’nın bir hatası muharebenin seyrini değiştirmiştir. Reşit Mehmet Paşa’nın esir düşmesi ile birlikte Osmanlı kuvvetleri bozulmus ve Osmanlı kurmayları orduyu Kütahya’ya çekmek zorunda kalmıştır. Bu geri çekilme neticesinde Osmanlı Devleti, Konya Muharebesi’ni kaybetmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The Egypt issue which broke out after Kavalalı Mehmet Ali Pasha became the governor in 1805 turned into a political matter in 1831. The Ottoman Empire had promised to give some lands to Kavalalı Mehmet Ali Pasha as a reward for dealing with riots in Greece. Despite quashing the Greek riot, Kavalalı could not get his promised lands; thus, he rioted himself. The Egypt armies entered Anatolia over Syria and beat the Ottoman armies in Hums and Belen. Then they took hold of Konya without any resistance. In Konya, the Egypt forces battled with the last Ottoman army that had come from Rumelia. During the battle on 21st December 1832, the Ottoman army was about to be victorious. Yet Resit Mehmet Pasha, the Ottoman Serdar-ı Ekrem, made a mistake and that changed the course of events. The Ottoman forces dissolved since Resit Mehmet Pasha was imprisoned. Therefore, the Ottoman officers had to pull back the army to Kütahya. Because of this retreat, the Ottoman Empire lost the Battle of Konya. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Osmanlı Devleti tr_TR
dc.subject Mısır tr_TR
dc.subject Kavalalı Mehmet Ali Paşa tr_TR
dc.subject Reşit Mehmet Paşa tr_TR
dc.subject Konya Muharebesi tr_TR
dc.subject The Ottoman Empire tr_TR
dc.subject Egypt tr_TR
dc.subject Kavalalı Mehmet Ali Pasha tr_TR
dc.subject Reşit Mehmet Pasha tr_TR
dc.subject The battle of Konya tr_TR
dc.title Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Anadolu harekatı ve Konya Muharebesi tr_TR
dc.title.alternative Anatolian operation of Kavalalı Mehmet Ali Pasha and the Battle of Konya tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 145
dc.identifier.endpage 158


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account