Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Azerbaycan dili diyalektlerinde ve Türk edebi dilinde kullanılan ortak kelimeler

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.