Selcuk University Digital Archive Systems

Les influences des objets dans la jalousie D'alain Robbe-Grillet

Show simple item record

dc.contributor.author Özkaya, Emel
dc.date.accessioned 2018-07-27T09:11:42Z
dc.date.available 2018-07-27T09:11:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Özkaya, E. (2011). Les influences des objets dans la jalousie D'alain Robbe-Grillet. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (25), 73-82. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11563
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/87 tr_TR
dc.description.abstract Alain Robbe-Grillet, çok fazla seyahat etmesine neden olan ziraat mühendisliği mesleğini yapar. Bu meslek ona nesneleri ve insanları gözlemleme zevkini verir. Yazar, Yeni Roman’ın gelişip olgunlaşmasında kuramcı ve önde gelen üstadı olarak kabul edilir. Klasik romanın kişileri ön planda tutmasına karsılık, Yeni roman nesnelerin evreni olarak kabul edilir. Alain Robbe-Grillet’nin Kıskançlık isimli eseri bu belirgin aşamayı görmemize olanak sağlar. Romanın başlığında, hem bir duyguyu hem de bir nesneyi belirten çift anlam bulunur. Açıkçası, bu eserin ana konusu karısının tüm şüpheli davranışlarını ortaya koyan anlatıcı-kocanın kıskançlık duygusudur. Anlatı boyunca, karısının onu aldatıp aldatmadığından emin olamaz. Fakat Kıskançlık romanına yenilik katan şey, yazarın anlatı yöntemidir. Bu eserde her şey, karısı A.’yı gözlemleyen kıskanç anlatıcı-kocanın bakış açısından betimlenir. Yazar bize geleneksel bir tablo sunar, ki bu tablo evli bir kadın olan A.’dan, karısı Christiane’ı evde bırakarak düzenli bir şekilde onu ziyarete gelen evli erkek Franck’tan ve her şeyi gözlemleyen anlatıcı-kocadan oluşur. Kitap boyunca anlatıcının adının söylenmemesine rağmen, sıkıntıları ve kaygılarıyla onun var olduğunu anlarız. Kıskanç kisinin şüpheleri, görünümün düzenini, gözlemlenmiş detayların seçimini gizli bir şekilde doğrular. tr_TR
dc.description.abstract Alain Robbe-Grillet is a practitioner of agricultural engineering, which leads him to travel a lot. This profession gives him the pleasure of observing the objects and people. He is regarded as both the master and the theorist of the formation the thought of The New Novel. Though the conventional novel gives importance to people, the new novel is accepted as the universe of the objects. Alain Robbe-Grillet’s Jealousy allows us to see this distinct stage. The title of the novel has double meaning, which gives a feeling and an object at the same time. Indeed, the basic theme of this novel is the bitter situation of the husband-narrator who observes his wife’s suspectable behaviours. Throughtout the story, he is not able to know whether his wife cheats him or not. But, the thing which constitutes the novelty of Jealousy is the style of narration of the writer. In this work, everything was told from the point of view of an envious husband-narrator who observed his wife. The writer gives us a conventional scheme consisting of a married women named A, a married man Franck who drops to visit her leaving his own wife Christiane at home alone. Though the narrator is never named throughout the book, we know that he exists by means of his anxieties and obsessions. The suspects of the jealous character justifies the choice of observed details, the form of the scenery. tr_TR
dc.language.iso fr tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Alain Robbe-Grillet tr_TR
dc.subject Kıskançlık tr_TR
dc.subject Nesnelerin etkileri tr_TR
dc.subject Gözlemlenmiş detaylar tr_TR
dc.subject Yalnızlık tr_TR
dc.subject Jealousy tr_TR
dc.subject The influence of objects tr_TR
dc.subject Observed details tr_TR
dc.subject Solitude tr_TR
dc.title Les influences des objets dans la jalousie D'alain Robbe-Grillet tr_TR
dc.title.alternative Alain Robbe-Grillet'nin kıskanlık eserinde nesnelerin etkileri tr_TR
dc.title.alternative The influence of objects in Alain Robbe-Grillet's jealousy tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 73
dc.identifier.endpage 82


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account