Selcuk University Digital Archive Systems

Lütfullah Halimi B. Ebi Yusuf'un Bahru'l-Garayip adlı eserinde muamma bahsi

Show simple item record

dc.contributor.author Duru, Necip Fazıl
dc.date.accessioned 2018-07-27T09:04:38Z
dc.date.available 2018-07-27T09:04:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Duru, N. F. (2011). Lütfullah Halimi B. Ebi Yusuf'un Bahru'l-Garayip adlı eserinde muamma bahsi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (25), 109-138. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11559
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/91 tr_TR
dc.description.abstract 15. yüzyılda yaşamış, Fatih Sultan Mehmed ve II. Sultan Bayezid devri kadılarından, Halîmî mahlasını kullanan Lütfullah b. Yusuf’un hem sözlük, hem de edebiyat teorisiyle alakalı iki defterden oluşan Bahru’l-Garâyib adlı eseri, muamma konusunda da önemli bilgiler içermektedir. Müellif eserinde hem muamma ile ilgili kuramsal yapıyı kurmuş hem onu örneklemiş, hem de örnek muammanın çözümünü yapmıştır. Eserde yer alan 68 civarındaki muammanın, altısının Türkçe tertip edilmiş olması eserin kıymetini artırmaktadır. Türk Edebiyatında muamma söyleyen ve çözümleyenler arasında Halîmî’nin adı anılmamaktadır. Türk edebiyatında Muamma geleneğinin oluşmaya başladığı 15. yüzyıl içinde Halîmî, bir muamma kuramcısı, söyleyicisi (muamma-gûy) ve çözümleyecisi (muamma-küşâ) olarak bu edebiyat içinde yerini alacak niteliktedir. tr_TR
dc.description.abstract Lütfullah b. Yusuf known with the pseudonym of Halimi was one of the qadis of Mehmet the Conqueror. He lived in the 15th century and was famous for his Bahru’l- Garayib which is composed of two books on lexicon and literature theory and offers valuable information about the muamma. The author in his book analyzed the sample muamma, established the fictional setting related to the muamma and exemplified it. What makes the book more valuable is that six of the 68 muammas were written in Turkish. It is one of the shortcoming aspects of Turkish literature that Halimi is not included in the ones analyzing the muamma. It should be accepted that Halimi should take place in the 15th century Turkish literature as an author who writes and analyzes muammas. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Halimi tr_TR
dc.subject Muamma tr_TR
dc.subject Bahru'l-Garayib tr_TR
dc.subject Lugaz tr_TR
dc.subject Türk edebiyatı tr_TR
dc.subject Turkish literature tr_TR
dc.title Lütfullah Halimi B. Ebi Yusuf'un Bahru'l-Garayip adlı eserinde muamma bahsi tr_TR
dc.title.alternative A study on muamma in Lütfullah Halimi B. Ebi Yusuf's work named as Bahru'l-Garayib tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 109
dc.identifier.endpage 138


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account