Selcuk University Digital Archive Systems

Göçmen yazın süreci çerçevesinde Feridun Zaimoğlu ve anlatısı

Show simple item record

dc.contributor.author Can, Özber
dc.date.accessioned 2018-07-27T09:03:18Z
dc.date.available 2018-07-27T09:03:18Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Can, Ö. (2011). Göçmen yazın süreci çerçevesinde Feridun Zaimoğlu ve anlatısı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (25), 139-156. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11558
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/92 tr_TR
dc.description.abstract Bu makale 1960’larda göçle başlayan bir edebiyat sürecini ve zamanla Almanya gerçeğinin büsbütün değişimini farklı bir bakış açısıyla anlatan Feridun Zaimoğlu’nun söylemini inceler. Yazarın dili alaylı, sözcüklerinin anlamı ve sesi keskindir. Yazar, göç olgusunun siyasal bir olgu ve gerçek olduğuna dikkat çeker. Böylece Almanya’daki bütün yabancı kökenli göçmenlerin idolü, Malcom-X’i olur. Sokağın dilini ve argosunu kullanarak siyasal erkin mevcut sorunlara karşı duyarsızlığını protesto eder. Bu anlatı tutumu sadece mesajı güçlendirmez aynı zamanda Alman dilini de bozar. Avrupa edebiyat çevrelerinin sert eleştirilerine rağmen bugün önemli ödüllere lâyık görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract This article examines a literary process which began in the 1960s with migration and the discourse of Feridun Zaimoglu who narrates the almost completely-changed Germany reality from a different point of view. The language of narrator is ironic, the meaning and its sound are sharply. The narrator keeps in view that the migration is a political fact and reality. Thus, he becomes a speaker, Malcom-X of all different ethnic backgrounds people. Using street and slang language, he protests the insensitiveness of the political power against current problems. This attitude in the narration strengthens not only the message but also damages the German language. Though he was highly criticized by the critics of European literature, his narration has been deemed to important rewards today. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Söylem tr_TR
dc.subject Göç olgusu tr_TR
dc.subject Duyarsızlık tr_TR
dc.subject Kanakça tr_TR
dc.subject Discourse tr_TR
dc.subject Migration fact tr_TR
dc.subject Insensitiveness tr_TR
dc.subject Kanakish tr_TR
dc.subject Feridun Zaimoğlu tr_TR
dc.title Göçmen yazın süreci çerçevesinde Feridun Zaimoğlu ve anlatısı tr_TR
dc.title.alternative Attitudes of qualified laborers in defense industry towards foreing specialists tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 139
dc.identifier.endpage 156


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account