Selcuk University Digital Archive Systems

Balkan Türklerinin belleğinde yaşayan ortak deyimlerin günümüze yansıması

Show simple item record

dc.contributor.author Gönen, Sinan
dc.date.accessioned 2018-07-27T08:59:57Z
dc.date.available 2018-07-27T08:59:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Gönen, S. (2011). Balkan Türklerinin belleğinde yaşayan ortak deyimlerin günümüze yansıması. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (25), 193-222. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11555
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/95 tr_TR
dc.description.abstract Deyimler, atasözleri gibi kalıplaşmış sözler olması dolayısıyla bir milletin yaşantısını, kültürünü ve tarihini gelecek kuşaklara yansıtan en önemli söz birliklerinin başında gelir. Dilin ilk kullanım dönemlerinden itibaren kullanılmaya başlanılan ve atasözlerine benzer şekilde deneyim, gözlem ve tecrübelerle yoğrulan deyimler mecaz sanatıyla da bütünleşip zenginleşerek dil içerisinde kendine geniş bir kullanım alanı bulmuş ve ayrıca bugün bir milletin dağılış coğrafyasını da bize kültür atlası hâlinde göstermektedir. Deyimler; hem içinde yer alan kelimelerin dilde yaşama süreleriyle, hem de kelimelerin ifade ettiği durumların millet hayatıyla örtüşmesiyle bugünlere pek az değişikliklerle gelmiştir. Öyle ki deyimler dile zenginlik kattığı gibi toplum sosyolojisiyle toplumun değerleriyle birleşerek bir kültürü yoğuran temel dinamiklerden de biri olarak karşımızda durmaktadır. Bugün Türk coğrafyasında binlerle ifade ettiğimiz ortak deyimlerimiz içerisinde, Osmanlı coğrafyasında yer alan Türk topluluklarının dillerine birçok ortak deyim yerleşmiş ve farklı coğrafyalarda aynı sözler benzer şekillerde kullanılarak bugünlere gelmiştir. Bu makale tarihten günümüze, Balkan coğrafyasında kullanılan ortak deyimlerimizden hareketle kültür birlikteliğini ve bu birlikteliğin devamını göstermesi bakımından dikkat çekici tespitler içerecektir. Ayrıca makalede, Balkan coğrafyasından tespit edilen deyimlerin Türkiye Türkçesinde tespit edilen karşılıkları da yer alacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Being routine expressions just like proverbs, idioms are among the most important common expressions which reflect the lifestyle, culture and history of a nation to the next generations. Idioms which have been used since the early times of languge use and which were kneaded with experience and observation just like proverbs were enriched with similes and found a large area of use in the language. Besides, they show geographicaldistribution of a nation like a culture atlas. Idioms have lived up to date very little changes due to the long existence of the words in them and because the situtations they express matches with the life of a nation. Therefore, idioms not only enrich the language but also appear to be one of the essential dynamics of the society which kneads a culture of the society by mixing the sociology and the values of a society. Nowadays, many idioms among thosands of common idioms in Turkish lands are settled in the languages of the Turkish communities which used to live on the Ottoman lands and the same expression have lived up to date and are now being used in different lands for similar functions. This article will make interesting points with regard to cultural association and the continution of this association following from the common idioms used in the Balkans. In addition, the Turkish equaivalents of the idioms detected in the Balkans will be given. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Balkan Türkleri tr_TR
dc.subject Anadolu tr_TR
dc.subject Deyim tr_TR
dc.subject Karşılaştırma tr_TR
dc.subject Balkan Turks tr_TR
dc.subject Anatolia tr_TR
dc.subject İdiom tr_TR
dc.subject Comparison tr_TR
dc.title Balkan Türklerinin belleğinde yaşayan ortak deyimlerin günümüze yansıması tr_TR
dc.title.alternative Current reflection of common idioms living in the memmory of Balkan Turks tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 193
dc.identifier.endpage 222


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account