Show simple item record

dc.contributor.author Şimşekler, Nuri
dc.date.accessioned 2018-07-27T08:58:43Z
dc.date.available 2018-07-27T08:58:43Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Şimşekler, N. (2011). Dede Korkut Destanları hakkında. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (25), 223-244. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11554
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/96 tr_TR
dc.description.abstract 1960’lı yıllarda İran Azerbaycan’ında uzun yıllar öğretmenlik yapan Pervin Ağacanzâde Farsça olarak kaleme aldığı bu makalesinde Azerî sözlü edebiyatının ortaya çıkışı, tanınmış şahsiyetleri ve özellikle Dede Korkut Kitabı ile ilgili orijinal bilgiler sunmaktadır. Yazarın bizzat aralarında yaşayarak râvilerden dinlediği bazı Dede Korkut hikâye ve deyişlerini de makalesine yansıtması anılan bölgenin Azerî edebiyatına olan bağlılığına göstermektedir. Ayrıca Dede Korkut hikâyelerinin İran Azerbaycan’ında Farsçadan etkilenmesine işareti ve bu konuda örnekler sunması da ayrı bir önem taşımaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Pervin Agacanzade who taught for long years in Azerbaijan of Iran in 1960s presents original information about the emergence of Azeri oral literature, well-known personalities and especially Dada Qorqud Book (Dede Korkut Kitabı) in the essay indited in Persian. Having represented certain Dada Qorqud stories and parlances that Agacanzade had listened from Ravies living among them in person, indicates a fidelity of foresaid area for Azeri literature. In addition to this, reference for the interaction of Dada Qorqud stories’ impressure from Persian in Azerbaijan of Iran and illustrations regarding that issue is significant as well. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Azeri edebiyatı tr_TR
dc.subject Dede Korkut tr_TR
dc.subject Ozan tr_TR
dc.subject İran Azerileri tr_TR
dc.subject Azeri literature tr_TR
dc.subject Dada Qorqud tr_TR
dc.subject Minstrel tr_TR
dc.subject Iran Azerbaijanies tr_TR
dc.title Dede Korkut Destanları hakkında tr_TR
dc.title.alternative About Dada Qorqud Epic tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 223
dc.identifier.endpage 244


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account