Selcuk University Digital Archive Systems

Adıyaman Efsanelerini tasnif denemesi ve bunlar üzerinde bir değerlendirme

Show simple item record

dc.contributor.author Tozlu, Necdet
dc.date.accessioned 2018-07-27T08:57:21Z
dc.date.available 2018-07-27T08:57:21Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Tozlu, N. (2011). Adıyaman Efsanelerini tasnif denemesi ve bunlar üzerine bir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (26), 119-136. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11553
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/78 tr_TR
dc.description.abstract Bu makalede, Adıyaman ve çevresinden derlenen 171 efsane tasnif edilerek genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bireysel ve toplumsal açıdan efsanelerin işlevleri üzerinde durularak karakter yapılanmasında ve ortak idealler belirlemede efsanelerin rolü anlatılmıştır. Bir toplumu anlamanın yolu o toplumun beslendiği kaynakları tanımakla olur. Kültürel beslenme kaynaklarımız arasında çok önemli bir yeri olan efsanelere dikkat çekilerek bu efsanelerin çeşitli açılardan yöre halkı üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Üzerinde durulan kimi efsanelerin özetleri verilmiş, milletlerin tarihî hafızalarının oluşmasında efsanelerin önemine işaret edilmiştir. Bu bağlamda Adıyaman efsanelerinin Türk milletinin ortak hafızasının oluşumu ve kültür birliğini sağlamadaki fonksiyonu da anlatılmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this paper, 171 legends collected in Adıyaman and its surroundings have been classified and assessed in general terms. The functions of the legends in individual and social respect has been emphasized and their roles in character-building and determining common ideals have been mentioned. The best way to understand a society is to get to know the sources it feeds. As a highly significant element among the cultural sources, the effects of the legends in various ways on the people in the region have been pointed out. In this study, the summarized versions of some legends, which seem to be more important than the others, have been included and the significance of the legends in the formation of historic memory of the nations has been explained in detail. In this respect, the function of Adıyaman legends in the formation of common memory of Turkish nation and supplying the cultural unity has also been examined thoroughly. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Efsane tr_TR
dc.subject Adıyaman efsaneleri tr_TR
dc.subject Tasnif tr_TR
dc.subject Gölbağı tr_TR
dc.subject Kör Semsur tr_TR
dc.subject Öküz Minare tr_TR
dc.subject Kız Kapan tr_TR
dc.subject Sözün özü tr_TR
dc.subject Kültür tr_TR
dc.subject Legend tr_TR
dc.subject Adıyaman legends tr_TR
dc.subject Classification tr_TR
dc.subject Culture tr_TR
dc.title Adıyaman Efsanelerini tasnif denemesi ve bunlar üzerinde bir değerlendirme tr_TR
dc.title.alternative A trial of classification on Adıyaman Legend and an assessment tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 119
dc.identifier.endpage 136


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account