Selcuk University Digital Archive Systems

Farklı bir platformda sivil toplum ve Türkiye

Show simple item record

dc.contributor.author Demirel, Nuri
dc.date.accessioned 2018-07-27T08:20:12Z
dc.date.available 2018-07-27T08:20:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Demirel, N. (2011). Farklı bir platformda sivil toplum ve Türkiye. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Dergisi, (26), 145-164. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11548
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/80 tr_TR
dc.description.abstract Farklı Bir Platformda Sivil Toplum ve Türkiye” isimli çalışmada, öncelikle civil society kavramının, dilimizdeki karşılığı olan sivil toplum kavramına evrilirken, yitirdiği ve bundan dolayı neden olduğu kavram ve anlam kargaşası ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca sivil toplum kavramının, toplumların tarihsel boyutta geçirdikleri dönüşüm süreçlerindeki izleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Sivil toplum kavramı öncelikle medenilik anlamı ve sonrasında, devletten ayrı bir alanı tanımlayan sivil toplum anlamı ile ele alınırken, kavramın siyaset alanındaki yansımalarından ziyade, sosyolojik boyutta kavramı ele alınmış ve tartışılmıştır. Sivil toplum kavramının kendisini var ettiği alanlardan biri olan sivil toplum örgütleri ve non-govermental organization (NGO) lar, temelde belirli niteliklerde sorgulanmış ve söz konusu sosyal alan sivil toplum örgütleri ve sosyal yasam örgütleri olarak iki kategorik ayrımda tanımlanmıştır. Çalışmada Türk toplumsal tarihinin izlediği yol sivil toplum kriterinde sorgulanmış ve Türk toplumsal hayatının parçası olan sivil toplum örgütleri her açıdan tartışmaya açılmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In the study titled “Civil Society on a different platform and Turkey”, firstly it is aimed to eliminate the concept and meaning ambiguity caused by the translation of the notion “civil society” into our language. Besides, the traces of the civil society notion in the societies’ transformation process throughout the historical process are defined. The notion of civil society has been primarily handled with the meaning of civilization and then with the meaning of civil society which defines an area different from the state, and the notion has been considered and discussed in sociological dimension rather than its reflections in politics. Non-governmental organizations (NGO) that are one of the fields, in which civil society concept exists, are examined basically in specific qualifications and the social field in question is defined in two categorical sections as non-governmental organizations and social life organizations. In this study, the route of Turkish social history is examined in terms of the criteria of civil society and non-governmental organizations that constitute part of Turkish social life will be discussed in all aspects. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Sivil toplum tr_TR
dc.subject Siyasal toplum tr_TR
dc.subject Sosyal yaşam örgütleri tr_TR
dc.subject Sivil toplum örgütleri tr_TR
dc.subject Civil society tr_TR
dc.subject Political society tr_TR
dc.subject Social life organizations tr_TR
dc.subject Non-governmental organizations tr_TR
dc.title Farklı bir platformda sivil toplum ve Türkiye tr_TR
dc.title.alternative Civil society on a different platform and Turkey tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 145
dc.identifier.endpage 164


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account