Selcuk University Digital Archive Systems

Rusça 'Kiseynaya Barışnya' ifadesi üzerine

Show simple item record

dc.contributor.author Uluoğlu, Murat
dc.date.accessioned 2018-07-27T08:09:05Z
dc.date.available 2018-07-27T08:09:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Uluoğlu, M. (2012). Rusça 'Kiseynaya Barışnya' ifadesi üzerine. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (27), 153-162. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11545
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/64 tr_TR
dc.description.abstract Toplumsal yasamda meydana gelen değişimlerin etkisi bir çok alanda olduğu gibi dilde de görülür. Bunun sonucunda ortaya çıkan yeni kavramları adlandırmak için önceden dilde olmayan sözcükler ve deyimler oluşur. Toplumsal gereksinimler temelinde biçimlenen bu süreç tamamen tersine de isleyebilir. Diğer bir deyişle çeşitli dil varlıkları zamanla işlevini kaybederek kullanımdan çıkabilir. Dilde yeni sözcük ve deyimlerin oluşmasında en verimli kaynaklardan biri de edebi eserlerdir. Yazar veya sair tarafından yaratılan sözcük ve deyimler zamanla sloganlasarak dile yerleşirler. Rusçada ilk kez Nikolay Gerasimoviç Pomyalovskiy’in Mesçanskoe sçast'ye ‘Küçük Burjuva Mutluluğu’ (1861) adlı öyküsünde görülen ve daha sonra deyimleşerek Rusçaya yerleşen kiseynaya barısnya ‘nazlı kız’ ifadesi de bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu deyim önceleri 19. yy. Rusyasında toprak köleliği sistemine dayalı sosyoekonomik düzende “küçük burjuva bakış açısına göre yetişmiş, yasama uyum sağlayamamış nazlı kız” anlamında kullanılmıştır. 20. yy.’ın basında Rusya’da meydana gelen ekonomik, toplumsal ve siyasal değişimler sonucunda ise “yasama uyum sağlayamamış, nazlı büyütülmüş kisi” anlamında hem kadınlar hem de erkekler için kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada kiseynaya barısnya ifadesiyle sembolleşen kadın imajı Mesçanskoe sçast'ye öyküsü temelinde, dil ve kültür açısından incelenecektir. tr_TR
dc.description.abstract The effect of changes in the social life, as well as in many areas, is also available for the language. As a result of this change, new words and expressions appear to name the new concepts. The process which is shaped on the basis of social needs may occur just in the opposite way. In other words, different language elements lose their function over time. One of the most important sources in the formation of new words and phrases is the literary works. Words and phrases created by the authors are eventually settled in the language. “Kiseynaya baryshnya” expression is also considered in this context. For the first time, this expression was seen in the story “Bourgeois Happiness” (1861) by Nikolay Gerasimovich Pomyalovsky. This expression characterizes the “spoiled, weak, asocial and naive woman” (milk – and water – girl) who grew up in the bourgeois environment, based on serfdom in the 19th-century Russia. In the early stages of the 20th century, this idiom – as a direct consequence of the economic, social, and political changes, which Russia had undergone, began to be used as per both men and women; meaning “one who is spoilt and has failed to adapt to life”. This work, on the basis of “Bourgeois Happiness” undertakes a cultural and lingusitical study of the image of woman, which turned out to be a symbol concerning the articulation “Kisesnaya baryshnya”. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Kiseynaya barışnya tr_TR
dc.subject Mesçanskoye sçast'ye tr_TR
dc.subject Pomyalovskiy tr_TR
dc.subject Pisarev tr_TR
dc.subject Roman kiseynoy devuski tr_TR
dc.subject Rusça deyimler tr_TR
dc.subject Kiseynaya baryshnya tr_TR
dc.subject Bourgeois Happiness tr_TR
dc.subject Pomyalovsky tr_TR
dc.subject Pisarev tr_TR
dc.subject Roman Kiseynoy devushki tr_TR
dc.subject Russian idioms tr_TR
dc.title Rusça 'Kiseynaya Barışnya' ifadesi üzerine tr_TR
dc.title.alternative On the Russian expression "Kiseynaya Baryshnya" tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 153
dc.identifier.endpage 162


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account