Selcuk University Digital Archive Systems

Cetrimide veya gümüş nanopartikülleri ilavesinin cam iyonomer simanın antibakteriyel ve fiziksel özellikleri üzerine etkisinin in-vitro şartlarda incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Botsalı, Murat Selim
dc.contributor.author Akgül, Sevil Borbay
dc.date.accessioned 2018-07-27T07:47:33Z
dc.date.available 2018-07-27T07:47:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Akgül, S. B. (2015). Cetrimide veya gümüş nanopartikülleri ilavesinin cam iyonomer simanın antibakteriyel ve fiziksel özellikleri üzerine etkisinin in-vitro şartlarda incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11538
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında iki farklı cam iyonomer siman (Ketac Molar Easymix ve R&D Series Novaglass F) materyaline cetrimide (CT) ve gümüş nanopartikül (Ag NP) ilavesinin Streptococcus mutans ve Lactobacillus casei üzerine antibakteriyel etkisinin değerlendirilmesi ve materyallerin fiziksel özelliklerinin in-vitro olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Cam iyonomer siman materyallere %1 ve %2 oranlarında CT veya Ag NP ilave edildi. Kontrol grubuna CT veya Ag NP ilave edilmedi. CT veya Ag NP ilavesinin S. mutans ve L. casei üzerinde antibakteriyel etki gösterip göstermediği Direkt Kontakt Testi ile değerlendirildi. CT veya Ag NP ilavesinin fiziksel özelliklere etkisinin incelenmesi için dentine bağlanma dayanımı, yüzey sertliği, su emilimi ve suda çözünürlük testleri uygulandı. Çalışmamızda deneysel olarak hazırlanan cam iyonomer simanların antibakteriyel etkinliği değerlendirildiğinde; %1 ve %2 CT ilavesinin yaşlandırılmış RD örnekleri dışında tüm örneklerde yüksek antibakteriyel etkisi olduğu, %1 ve %2 Ag NP ilavesinin S. mutans üzerinde tüm taze örneklerde inhibisyon etkisi olduğu, L. casei üzerinde ise yaşlandırılmış KM örnekleri dışında belirgin bir antibakteriyel etkisinin olmadığı görüldü. Fiziksel özelliklerin test edilmesi sonucunda, genel olarak %1 ve %2 CT veya Ag NP ilavesi ile fiziksel özelliklerde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma meydana geldiği gözlendi. Diş hekimliğinde oldukça geniş bir endikasyon sahası olan cam iyonomer simanların antibakteriyel özelliklerinin geliştirilmesi, özellikle pedodonti kliniklerinde daha başarılı restorasyonların yapılmasını sağlayacaktır. CT ve Ag NP'nin cam iyonomer simanların antibakteriyel ve fiziksel özellikleri üzerine etkisini araştıran daha çok çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyiz. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this in-vitro study is evaluating the antibacterial effect of two different type of glass ionomer cements (Ketac Molar Easymix and R&D Series Novaglass F) which were prepared by the addition of cetrimide (CT) and silver nanoparticles (Ag NP) into Streptococcus mutans and Lactobacillus casei and also investigating the physical properties of the materials. Into the experimental group of glass ionomer cement we added 1% and 2% CT or Ag NP. CT and Ag NP were not added to the control group. Antibacterial effect of the addition of CT and Ag NP on S. mutans and L. casei was evaluated by the direct contact test. To investigate the effect of the addition of CT and Ag NP on physical properties, bond strength to dentin, surface hardness, water absorption and solubility tests were used. In this study, evaluation of antibacterial properties of two glass ionomer cements was prepared by the addition of CT showed inhibitory effect on S. mutans and L. casei in all samples except aged RD samples. Addition of Ag NP showed inhibitory effect on S. mutans in all fresh samples, and no significant antibacterial effect on L. casei except aged KM samples. According to physical tests, as a result of the addition of CT or Ag NP decreased physical properties. Strentghening antibacterial effects of glass ionomer cements which have wide indication areas in dentistry give rise to successful restorative applications especially in pediatric dentistry. We believe that investigating the effect of antibacterial and physical properties of the glass ionomer cements including CT and Ag NP more study needs to be done. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 14102003 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Cam iyonomer siman tr_TR
dc.subject Cetrimide tr_TR
dc.subject Direkt kontakt test tr_TR
dc.subject Gümüş nanopartikülleri tr_TR
dc.subject Direct contact test tr_TR
dc.subject Glass ionomer cement tr_TR
dc.subject Silver nanoparticles tr_TR
dc.title Cetrimide veya gümüş nanopartikülleri ilavesinin cam iyonomer simanın antibakteriyel ve fiziksel özellikleri üzerine etkisinin in-vitro şartlarda incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative In-vitro evaluation of influence on antibacterial and physical properties of cetrimide and silver nanoparticles incorporation in glass ionomer cement tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account