Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Cetrimide veya gümüş nanopartikülleri ilavesinin cam iyonomer simanın antibakteriyel ve fiziksel özellikleri üzerine etkisinin in-vitro şartlarda incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.