Selcuk University Digital Archive Systems

Tavşanlardaki sinüs membran hasarında trombositten zengin fibrin' in iyileşme üzerine olan etkinliğinin deneysel olarak değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolanmaz, Doğan
dc.contributor.author Arıcıoğlu, Ceyhun
dc.date.accessioned 2018-07-27T07:47:03Z
dc.date.available 2018-07-27T07:47:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Arıcıoğlu, C. (2015). Tavşanlardaki sinüs membran hasarında trombositten zengin fibrin' in iyileşme üzerine olan etkinliğinin deneysel olarak değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11537
dc.description.abstract Tıp ve diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan TZF 'nin içerdiği büyüme faktörleri nedeniyle yara ve yumuşak doku iyileşmesini hızlandırdığı belirtilmektedir. Yapılan çalışmaların birçoğunda TZF 'nin kemik üzerindeki iyileşmeye olan etkileri araştırılmasına karşın TZF 'nin sinüs membran perforasyonunun tamirinde kollajen membranla karşılaştırılarak etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmaya literatürde rastlanılmamıştır. Sunulan çalışmanın amacı tavşan sinüs membran defektlerinin tamirinde kullanılan TZF ve kollajen mebranın iyileşme üzerindeki etkisinin değerlendirmektir. Çalışmada kullanılan 42 Yeni Zellanda tavşanı rasygele iki gruba ayrıldı. 1. grup kollajen membran grubu 2. grup TZF grubuydu.Her iki gruptaki hayvanlara aynı cerrahi yaklaşım uygulanarak sinüs mukozasına bilateral olarak ulaşıldı ve 1 cm uzunluğunda membran perforasyonu yapıldı. Simetrik olarak elde edilen membran perforasyonunun kapatılmasında 1. grupta kollajen membran kullanılırken 2. grupta otolog olarak hazırlanan TZF kullanılmıştır. Diğer perforasyon sahaları kontrol grubu olarak bırakılmıştır. Her iki gruptaki hayvanlar 7, 14 ve 28. günlerde 7 'şerli gruplar halinde sakrifiye edildi. Hayvanlardan elde edilen örnekler histomorfometrik olarak incelendi. Verilerin istatistiksel analizi yapıldı. Histomorfometrik analizler sonucunda, TZF ile kollajen membran grupları arasında iyileşme yönünden istatistiksel bir farka rastlanmadı. Bu çalışmanın sonuçları TZF 'nin kollajen membrana göre yumuşak doku tamirinde kullanılabilecek alternatif otolog bir ürün olduğunu göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract Of Sinus Membrane Perforation At Rabbits It is pointed out that PRF which is commonly used in medicine and dentistry increases the wound and soft tissue healing by the way of growth factors in it. Although at most researches the healing effect of PRf on bone was investigated, ıt was not encountered any research that compared the efficacy of PRF and collagen membrane on the treatment of sinus membrane perforation at the litearature. The aim of the presented study is to evaluate the efficacy of PRF and collagen membrane which are used to treat the sinus membrane perforations. Forty two New Zelland rabbits which are used in the study randomly divided into two groups. First group collagen membrane group second group was PRF group. Performing the same surgical operations ıt was reached to the sinus membrane bilaterally and 1 cm lenght perforation was made. To repair the simetrically perforated sinus membrane, collagen membrane was used at the first group, PRF that is prepared autologous was used at the second group. The other perforation sites remained as control group. The animals that are consisted of 7 rabbit for each group are sacrificed at the end of 7th, 14th, 28th days. Histomorphometrical analyzes showed that there were no statistical difference between PRF and collagen group on healing. The results of this study verified that PRF is a alternative autologous product according to collagen membrane which can be used at soft tissue repairing. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 10102034 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kollajen membran tr_TR
dc.subject Otolog tr_TR
dc.subject Sinüs membranı tr_TR
dc.subject Trombositten zengin fibrin tr_TR
dc.subject Yumuşak doku tamiri tr_TR
dc.subject Autologous tr_TR
dc.subject Collagen membrane tr_TR
dc.subject Platelet reach fibrin tr_TR
dc.subject Sinüs membrane tr_TR
dc.subject Soft tissue repairing tr_TR
dc.title Tavşanlardaki sinüs membran hasarında trombositten zengin fibrin' in iyileşme üzerine olan etkinliğinin deneysel olarak değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Experi̇mental evaluati̇on of the effect of platelet reach fi̇bri̇n on heali̇ng of si̇nus membrane perforati̇ons at rabbi̇ts tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account