Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Tavşanlardaki sinüs membran hasarında trombositten zengin fibrin' in iyileşme üzerine olan etkinliğinin deneysel olarak değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.