Selcuk University Digital Archive Systems

Sosyolojik açıdan sınır: Derecik örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Tekin, Ferhat
dc.date.accessioned 2018-07-27T07:46:15Z
dc.date.available 2018-07-27T07:46:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Tekin, F. (2012). Sosyolojik açıdan sınır: Derecik örneği. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (28), 27-48. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11536
dc.description URL:http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/50 tr_TR
dc.description.abstract Devlet sınırlarını sosyolojik bir bakıs açısıyla konu edinen bu çalısma bir yönüyle teorik, diger yönüyle de bir alan arastırmasıdır. Teorik kısımda modern devletle birlikte ortaya çıkan yeni sınır anlayısı üzerinde durularak sınırın ulus-devlet, milliyetçilik ve modern teritoryal düzen için ne anlama geldigi tartısılmaktadır. Çalısmanın alan kısmında ise Türkiye-Irak sınırındaki Derecik bölgesine odaklanılmıstır. Söz konusu sınırda ikamet eden Gerdi asiretinin sosyo-kültürel, iktisadi ve siyasi yönlerden sınırla ve sınırın karsı tarafıyla nasıl iliski kurdugu ve bunun yasam tarzını ve kültürünü nasıl etkiledigi yapılan derinlemesine mülakat ve gözlem gibi teknik araçlarla tespit edilmeye çalısılmıstır. Bu çerçevede sınırın, asiret ve akrabalık iliskilerinden evliliklere, ticaretten, adetler ve sınır algısına kadar birçok yönden kendine has bir sosyo-kültürel uzama sahne oldugu tespit edilmistir. tr_TR
dc.description.abstract This study that researches state borders from sociological aspect, has both theoretical and field research. In theoretical chapter, it is disscussed new border concept that comes out with modern state and how it can be understood for nationalism and modern teritorial order. In particular this research focused on Derecik region that settled on Turkey-Iraq border. In this chapter, it is tried to be identified how Gerdi tribe that lives in this borderland contact socio-cultural, economic and political relationships with otherside and how those relationships effected on their lifestyles and culture by using in-depth interview method and other technics. In this context, it is determined that border can be accepted a socio-cultural space that includes the relationships from tribe and kinship to marriages, from trade to customs and border perceptions. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Sınır sosyolojisi tr_TR
dc.subject Sınır kültürü tr_TR
dc.subject Sınır toplulugu tr_TR
dc.subject Sınır algısı tr_TR
dc.subject Ulusdevlet tr_TR
dc.subject Derecik tr_TR
dc.subject Kaçakçılık tr_TR
dc.subject Gerdi aşireti tr_TR
dc.subject Border sociology tr_TR
dc.subject Border culture tr_TR
dc.subject Border community tr_TR
dc.subject Border perception tr_TR
dc.subject Nation-state tr_TR
dc.subject Smuggling tr_TR
dc.subject Gerdi tribe tr_TR
dc.title Sosyolojik açıdan sınır: Derecik örneği tr_TR
dc.title.alternative Border from sociological aspect: Case of Derecik tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 27
dc.identifier.endpage 48


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account