Selcuk University Digital Archive Systems

Tarihten günümüze İstanbul Türkçesi

Show simple item record

dc.contributor.author Gümüşkılıç, Mehmet
dc.date.accessioned 2018-07-27T07:44:28Z
dc.date.available 2018-07-27T07:44:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Gümüşkılıç, M. (2012). Tarihten günümüze İstanbul Türkçesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (28), 49-62. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11535
dc.description URL:http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/51 tr_TR
dc.description.abstract Fatih Sultan Mehmet’in stanbul’u fethetmesinden sonra Osmanlı Devleti kudret ve güç kazandı. Bu kuvvetle beraber büyük bir dil de meydana geldi. stanbul Türkçesinin temelini olusturan bu dil, bir imparatorluk diliydi. Makalemizde; stanbul Türkçesinin tarihî serüveni göz önüne alınarak, stanbul Türkçesinin temelini olusturan stanbul agzı da incelenecektir. stanbul Türkçesi ile ilgili örnekler yüzyıl yüzyıl seçilmeye çalısılmıstır. 15. yüzyılda Fatih’in kendi siirlerinden ve Ahmet Pasa’dan; 16. yüzyılda Bakî ve Yahya Bey’den; 17. yüzyılda Nâbî’den; 18. yüzyılda Nedim ve Seyh Gâlib’ten; 19. yüzyılda Enderunlu Vâsıf’tan; 20. yüzyılda ise Ziya Gökalp’ten parçalar alınarak stanbul Türkçesinin güzelligi okuyucuya aktarılmaya çalısılacaktır. Makalemizin son kısımlarında stanbul agzına dayalı stanbul Türkçesini aksettiren eserlerden Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde ve 1790 yılında stanbul’da basılmıs olan Viguier’in Elemens de la Langue Turque ‘Türk Dilinin Unsurları’ adlı kitabında geçen metinlerden örnekler verilecektir. Makalemizin; son zamanlarda medyadaki yanlıs kullanımlardan dolayı bozulmaya baslayan stanbul Türkçesi ve stanbul agzına dikkat çekecegi kanaatindeyiz tr_TR
dc.description.abstract Just after the conquest of Istanbul by Sultan Fatih Mehmet, The Ottoman State gained puissance and power. As result of this conquest, a great language emerged along with the power. This language which formed basis of Istanbul Turkish was language of the empire. In this article, taking historical journey of Istanbul Turkish into consideration, the Dialect of Istanbul which formed the basis of Istanbul Turkish will be analyzed. In regard to examples of The Istanbul Language were thoroughly chosen from per century. The beauty of Istanbul Turkish will tried to be shown taking excerpts from Sultan Fatih’s and Ahmet Pasha’s poems within the 15th century, from Baki and Yahya Bey within the 16th century, from Naili Bey and Nabi within the 17th century, from Nedim and Sheikh Galib within the 18th century, from Vasıf from Enderun within the 19th century, from Ziya Gokalp within the 20th century. At the end of the article, based on Dialect of Istanbul phrased will be given examples from the book of Viguier called ‘Elements Of Turkish Language’ and the book of Evliya Celebi Called ‘Seyahatname’ which is based on the dialect of Istanbul reflecting the best Istanbul Turkish. With this article, we also aim to raise concern over burn out Istanbul language due to the misuse of it in media. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject İstanbul Türkçesi tr_TR
dc.subject İmparatorluk dili tr_TR
dc.subject İstanbul Ağzı tr_TR
dc.subject Konusma dili tr_TR
dc.subject Fatih Dönemi tr_TR
dc.subject Istanbul Turkish tr_TR
dc.subject Imperial language tr_TR
dc.subject Istanbul Dialect tr_TR
dc.subject Fatih Era tr_TR
dc.subject Spoken language tr_TR
dc.title Tarihten günümüze İstanbul Türkçesi tr_TR
dc.title.alternative Istanbul Turkish from past to present tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 49
dc.identifier.endpage 62


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account