Show simple item record

dc.contributor.author Sevgi, Ahmet
dc.date.accessioned 2018-07-26T13:51:25Z
dc.date.available 2018-07-26T13:51:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Sevgi, A. (2015). Beyânî-zâde Ayânî'nin gazelleri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (34), 89-122. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11515
dc.identifier.uri http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/158
dc.description.abstract Osmanlı aydınları, meslekleri ne olursa olsun genellikle siirle ilgilenmislerdir. Bunlardan bazıları siir yolunda ilerleyerek “Dîvân” tertip etmis, “Dîvân” yahut “Dîvânçe” olusturacak kadar siiri olmayan sairlerin siirleri ise ya kaybolup gitmis ya da sagda solda dagınık halde kalmıstır. “Beyânî-zâde Ayânî” de “Dîvân” veya “Dîvânçe” tedvin edemeyen sairlerimizden biridir. Yaptıgımız arastırmalar sonunda tezkire sahibi Beyânî Efendi’nin oglu oldugunu tahmin ettigimiz Ayânî’nin bir mecmuada gördügümüz 47 gazel, 2 kıt‘a ve 5 müfretten olusan 262 beyit tutarındaki siirlerini arastırmacıların bilgisine sunuyoruz. Belli bir siir zevkine sahip oldugu anlasılan Beyânî-zâde Ayânî’nin baska siirleri de olabilecegini tahmin ediyoruz. tr_TR
dc.description.abstract Ottoman Intellectuals were generally interested in poetry no matter what their professions were. Some of them proceeded to produce poetry and prepare their own “Dîvâns” or “Dîvânçe” (anthology of poems), while the poems of the poets who did not have enough poems to compile a divan were either lost or remained scattered here and there. “Beyânî-zâde Ayânî”, too, was one of our poets who could not constitute a “Dîvân” or “Dîvânçe”. Here, as a result of our investigations, we have found poems by Ayânî, who we presume to be the son of Beyânî Effendi, author of a collection of biographies, in a journal including 262 couplets composed of 47 odes, 2 stanzas and 5 couplets (müfred) and we present them to the attention of researchers. We think that Beyânî-zâde Ayânî, who is understood to have an elevated sense of poetry, might have other peoms, too. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Beyânî-zâde Ayânî tr_TR
dc.subject Gazel tr_TR
dc.subject Ode tr_TR
dc.title Beyânî-zâde Ayânî'nin gazelleri tr_TR
dc.title.alternative Odes of Beyânî-zâde Ayânî tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
dc.contributor.authorID TR4608
dc.identifier.issue 34
dc.identifier.startpage 89
dc.identifier.endpage 122


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account