Selcuk University Digital Archive Systems

Cönkler üzerine yapılan çalışmalar bibliyografyası

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Meltem
dc.date.accessioned 2018-07-26T13:39:22Z
dc.date.accessioned 2016-04-18
dc.date.available 2018-07-26T13:39:22Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-20
dc.identifier.citation Yılmaz, M. (2016). Cönkler üzerine yapılan çalışmalar bibliyografyası. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (35), 165-196. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.issn 1300-4921
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11514
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.21497/sefad.54419
dc.description.abstract Oluşumunu ve gelişimini halkın içinde tamamlayan, zamanın tüm olumsuz şartlarına direnerek, muhtevalarındaki muazzam birikimleri günümüze kadar taşıyabilen cönkler, Türk kültürünün en değerli edebî ve kültürel miraslarındandır. Genelde halk şairlerinin şiirlerini ihtiva etmekle birlikte yer yer Klâsik edebiyatımıza mensup şairlerin şiirlerini de ihtiva eden cönkler, Âşık edebiyatı, Tasavvuf edebiyatı, Halk edebiyatı, Halk bilimi ve Klasik edebiyat gibi edebiyat biliminin farklı dallarına da kaynaklık ederler. Ayrıca bu yazmalar, derlendiği dönemin dil özellikleri, edebiyat zevki ve kültürel faaliyetlerini de yansıtırlar. Türk edebiyatının en önemli yazılı kaynaklarından olan cönkler üzerine bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaların her birinde cönkler, şekil, muhteva, önem gibi farklı açılardan incelenmiş ve ele alınmıştır. Bu çalışmada, cönk sahasında yapılacak olan araştırmalara fayda sağlamak amacıyla, cönkler üzerine yapılan çalışmaları içeren bir bibliyografya denemesi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu bibliyografyada, isimleri içerisinde, doğrudan “cönk” kelimesinin yer aldığı çalışmaların künyelerine yer verilmiştir. Bibliyografyada yer alan künyeler ise, “Kitaplar”, “Tezler”, “Makaleler/Bildiriler” ve “Sözlük/Ansiklopedi Maddeleri” başlıkları altında tasnif edilerek, uluslararası kaynak gösterme yöntemlerinden APA yöntemine göre düzenlenmiş ve yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Conks, which complete their formation and improvement in folk and which can carry marvellous accumulations in their contents until today, are among the most valuable literary and cultural heritage of Turkish culture. In addition to generally comprising folk poets’ poems and partly comprising poems of poets belonging to Classical Literature, Conks are of source for different branches of literature like Minstrel Literature, Sufi Literature, Folk Literature, and Folklore and Classical Literature. Also, these writings reflect language features, literature pleasure and cultural facilities of the term in which they are collected. So much work has been carried out on Conks up to now, which are one of the most important written sources of Turkish literature. In each of the works done, Conks have been revised and dealt with in terms of different branches like shape, content and significance. In t his w ork, with t he aim of p roviding h elp for research t o b e done in the field of Conk, a bibliography essay has been prepared, which contains studies done about Conks. In this prepared bibliography, identifications of works in whose names the word Conk directly takes place are included. Identifications included in bibliography are classified under the headline of Books, Thesis, Essays and Dictionary/Encyclopedian İtems, structured depending on APA source which is an international citation method and have been alphabetically listed based on writers’ surnames. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Cönk tr_TR
dc.subject Bibliyografya tr_TR
dc.subject Künye tr_TR
dc.subject Edebiyat tr_TR
dc.subject Derleme tr_TR
dc.subject Conk tr_TR
dc.subject Bibliography tr_TR
dc.subject Identification tr_TR
dc.subject Literature tr_TR
dc.subject Collection tr_TR
dc.title Cönkler üzerine yapılan çalışmalar bibliyografyası tr_TR
dc.title.alternative A bibliography of studies carried out on conks tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.contributor.authorID TR204848
dc.identifier.issue 35
dc.identifier.startpage 165
dc.identifier.endpage 196


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account