Selcuk University Digital Archive Systems

Marguerite Yourcenar’ın Ateşler ve Düş Parası adlı yapıtlarında mitoloji ve metinlerarasılık

Show simple item record

dc.contributor.author Büyükşahin, Esra
dc.date.accessioned 2018-07-26T12:55:26Z
dc.date.accessioned 2016-05-02
dc.date.available 2018-07-26T12:55:26Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-20
dc.identifier.citation Büyükşahin, E. (2016). Marguerite Yourcenar’ın Ateşler ve Düş Parası adlı yapıtlarında mitoloji ve metinlerarasılık. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (35), 67-82. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.issn 1300-4921
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11498
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.21497/sefad.20016
dc.description.abstract Mitos insanda varlık düşüncesinin ve dilin gelişimi ile birlikte ortaya çıkmış ve bu ikisi gibi insanın en temel zihinsel etkinliklerinin birer parçası olmuştur. Tarihsel çizgisellik içinde ilkel insan topluluklarından Ortaçağ toplumlarına, sanayileşmiş toplumlara ve günümüz toplumlarına kadar bütün topluluklar kendi mitlerini yaratmış ya da var olan mitleri güncelleyerek onları benimsemiş ve izlemiştir. Mitosun her dönemde canlılığını ve devimselliğini koruması şüphesiz onun ayrım gözetmeksizin her insanda aynı zihinsel gereksinime (varlığını anlamlandırma, kendini evren içinde konumlandırma gereksinimine) karşılık gelmesinden kaynaklanmaktadır. Her dönemde ve her bireyde etkili olduğu düşünülen mitosun sanat ve yazında izlerinin bulunmaması olası değildir. Mitos, hem derin simgesel anlamıyla hem de pek çok yazınsal türe ve yoruma uyum sağlayabilen esnek yapısıyla tarih boyunca yazar ve sanatçıları için esin kaynağı olagelmiştir. Batı yazınının temeli sayılan Yunan ve Roma yazınlarının mitolojiyi esas aldığı düşünüldüğünde mitosun Batı yazınındaki önemli yeri de anlaşılır. Yazarlar mitosa çoğunlukla metinlerarasılığın yöntemlerini kullanarak başvurmuşlardır. Böylece mitosu da kendilerinin ve yaşadıkları dönemin estetik anlayışı ve koşullarına göre yeniden güncellemişlerdir. Bu sayede hem mitos yeni anlamlarla ve simgelerle donanarak zenginleşir hem de yapıt mitosun simgeselliğinden yararlanarak çokanlamlı ve evrensel bir boyut kazanır. Yirminci yüzyıl Fransız yazınının en dikkat çekici kadın yazarlarından olan Marguerite Yourcenar da mitosa başvurmaktan çekinmemiş; pek çok yapıtında onu eğip bükerek, bilinen anlamlarından kopararak ya da bunlara yenilerini ekleyerek mitosun sunduğu geniş anlam olanaklarından faydalanmış, kendi anlatımında sıkça yer vermiştir. Bu çalışmada Marguerite Yourcenar’ın Ateşler (Feux) ve Düş Parası (Denier du Rêve) adlı yapıtlarında mitosa hangi metinlerarasılık yöntemleri aracılığıyla başvurduğu saptanacak ve bunların metinde ve mitosta ne gibi değişiklikler yarattığı incelenmeye çalışılacaktır. tr_TR
dc.description.abstract The myth, which appeared simultaneously with the language and the existence problem, has been an essential part of human intellectuality as the other two essential concepts. In a chronologic linearity, from the very primitive human communities until today, every society has created their own myths. That is the reason why the myth protects its dynamism and momentum throughout ages: it matches the same need in all human beings. So it is not possible not to find the influences of such a notion in the arts and literature. The myth, not only for its deep symbolic structure, but also by its plasticity which accommodates to different genres and styles, became an inspiration for all artists of all time. Writers often turn to myths by making use of methods of intertextuality and by doing this they update the myths by bringing them into compliance with both their own aesthetic conceptions and those of their eras. Therefore, the myth becomes enriched by new meanings and symbols and the narrative acquires a universal and polysemous dimension. Marguerite Yourcenar, one of the most remarkable women writers of the twentieth century, never hesitate to appeal to the myths. In many of her works, she distorts and reshapes the myth; she tears it of its roots and replant with new significations. In this article, we aim to identify methods of intertextuality which has been used in Fires and A Coin in Nine Hands and to analyze what kind of change they created in the myth and in the work. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Metinlerarasılık tr_TR
dc.subject Mitoloji tr_TR
dc.subject Marguerite Yourcenar tr_TR
dc.subject Intertextuality tr_TR
dc.subject Mythology tr_TR
dc.subject Fires tr_TR
dc.subject A Coin in Nine Hands tr_TR
dc.title Marguerite Yourcenar’ın Ateşler ve Düş Parası adlı yapıtlarında mitoloji ve metinlerarasılık tr_TR
dc.title.alternative Mythology and intertextuality in Marguerite Yourcenar’s Works Ateşler and Düş Parası tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0002-2468-6591
dc.contributor.authorID TR24935
dc.identifier.issue 35
dc.identifier.startpage 67
dc.identifier.endpage 82


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account