Selcuk University Digital Archive Systems

Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesindeki sarfa dair yazma eserler bibliyografyası

Show simple item record

dc.contributor.author Işık, Rıfat
dc.date.accessioned 2018-07-26T11:09:15Z
dc.date.accessioned 2016-03-22
dc.date.available 2018-07-26T11:09:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-07
dc.identifier.citation Işık, R. (2016). Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesindeki sarfa dair yazma eserler bibliyografyası. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (35), 245-258. tr_TR
dc.identifier.issn ISSN: 2458-908X
dc.identifier.issn 1300-4921
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11488
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.21497/sefad.43713
dc.description.abstract Biz bu çalışmamızda tasnif ve tanzim alanına bir katkı sağlamak maksadıyla Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan sarf ilmine dair seksen dokuz eserin bibliyografyasını çıkardık. Söz konusu çalışmamızı yaparken temel olarak Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûlu ve istinsah tarihinden başlayarak kâğıdın keşfi ve yaygınlaşması, yazma eserlerin tarihi ve tavsifi konusunda kısa bir bilgi verdik. Ardından çalışmamızın asıl konusu olan Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki sarf ilmine dair eserleri ve bu eserlerin fiziksel özelliklerini muhtasar bir şekilde ele aldık. Bunlara ek olarak bu çalışma, bahsi geçen kütüphanedeki sarf ilmine dair eserlerin müelliflerinin isimleri, bu müelliflerin yaşadığı yüzyıl, içerik olarak benzer nüshaların tekrarı, kütüphane demirbaş numaraları, boyutları, kullanılan kâğıt türü, yazı çeşidi, satır ve sayfa sayıları hususunda bilgiler içermektedir. tr_TR
dc.description.abstract For contributing to the field of classification and arrangement, we found bibliography of eighty nine works about morphology in Diyarbakır Ziya Gökalp Manuscript Library. While we were doing this work, we provided information about the discovery and dissemination of paper and history of the manuscripts, starting from the revelation of the Qur'an and date of its copy. Then, we examined the main subject of our study ''the manuscripts about morphology in Diyarbakır Ziya Gökalp manuscript library and their physical features''. Additionally, this work contains information about the authors of manuscripts in the library which we mentioned, the century in which these authors lived, the repetition of similar copies, library inventory numbers, size of the manuscripts, their paper type, their writing type, their number of lines and pages. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Yazma eser tr_TR
dc.subject Sarf tr_TR
dc.subject Bibliyografya tr_TR
dc.subject Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi tr_TR
dc.subject Manuscript tr_TR
dc.subject Morphology tr_TR
dc.subject Bibliography tr_TR
dc.subject Diyarbakır Ziya Gökalp Manuscript Library tr_TR
dc.title Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesindeki sarfa dair yazma eserler bibliyografyası tr_TR
dc.title.alternative Morphology manuscripts bibliography in Diyarbakır Ziya Gokalp Manuscript Library tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
dc.contributor.authorID TR190617
dc.identifier.issue 35
dc.identifier.startpage 245
dc.identifier.endpage 258


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account