Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Avülse diş saklama solüsyonlarının periodontal ligament fibroblastları farklanma mekanizması üzerine etkilerinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.