Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kuzularda postoperatif ileus üzerine eritromisin, lidokain ve metoklopramidin etkilerinin klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.