Selcuk University Digital Archive Systems

Hasan Rızâyî'nin ''Cûy-ı Rahmet'' adlı manzum Gülistân tercümesi

Show simple item record

dc.contributor.author Çelik, Aysun
dc.date.accessioned 2018-07-24T20:12:57Z
dc.date.available 2018-07-24T20:12:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Çelik, A. (2015). Hasan Rızayi'nin ''Cuy-ı Rahmet'' adlı manzum Gülistan tercümesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (33), 211-216. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11437
dc.description URL:http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/149 tr_TR
dc.description.abstract Gulistan, which was written in the 13th century by Sa‘dî and spread fame throughout the world surpassing the Islamic world, is an aesthetic, educational, Islamic and humanitarian work with many fronts. It was used as a textbook in the orient madrassa for teaching Perssian language and moral education, and therefore many translations and interpretations were made. It is well-known for the poetry pieces interspersed in stories, as well as its unique language, style and expressions. The first known translation of Gulistan in Turkish literature was made by Seyf-i Serâyî in the 14th century. One of the translations of this work in the 17th centuury is “Cûy-ı Rahmet”. In this study, Hasan Rızâyî’s verse translation of Gulistan named “Cûy-ı Rahmet” will be introduced and its importance in the history of our literature will be explored. tr_TR
dc.description.abstract Sa‘dî tarafından XIII. yüzyılda kaleme alınan ve şöhreti İslam coğrafyasını aşarak tüm dünyaya yayılan Gülistân; estetik, pedagojik, İslamî ve insanî pek çok cephesi bulunan bir eserdir. Şark medreselerinde Fars dili ve ahlak eğitimi için bir ders kitabı olarak da kullanılan, bu vesileyle birçok tercüme ve şerhi yapılan Gülistân; hikâyeler arasına serpiştirilen manzum parçaların yanı sıra kendine has dil, üslup ve manzumlarıyla öne çıkmaktadır. Türk edebiyatında Gülistân’ın bilinen ilk tercümesi XIV. yüzyılda Seyf-i Serâyî tarafından yapılmıştır. Bu özgün eserin XVII. asırdaki tercümelerinden biri de “Cûy-ı Rahmet”tir. Bu yazıda Hasan Rızâyî’ye ait olan “Cûy-ı Rahmet” adlı manzum Gülistân tercümesi tanıtılarak eserin edebiyat tarihimizdeki önemi üzerinde durulacaktır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Sa‘dî tr_TR
dc.subject Gülistan tr_TR
dc.subject Cûy-ı Rahmet tr_TR
dc.subject Hasan Rızâyî tr_TR
dc.title Hasan Rızâyî'nin ''Cûy-ı Rahmet'' adlı manzum Gülistân tercümesi tr_TR
dc.title.alternative Hasan Rızâyî's verse translation of Gulistan Named ''Cûy-ı Rahmet'' tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 211
dc.identifier.endpage 216


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account