Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Ebu Ubeyd El-Kasım B. Sellam ve ona nispet edilen El-Ugat Elleti Nezele Biha'l-Kur-an'l-Kerim adlı eser

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.