Show simple item record

dc.contributor.author Teres, Ersin
dc.date.accessioned 2018-07-23T12:00:06Z
dc.date.available 2018-07-23T12:00:06Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Teres, E. (2010). Case suffixes in Salir Turkish. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (24), 79-98. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11404
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/102 tr_TR
dc.description.abstract There are limited studies on Salirs and Salir Turkish in Turkey. Salirs, who are one of nine Turkish people living in People’s Republic of China with New Uighurs, Kazakhs, Kyrgyzs, Uzbeks, Tatars, Tuvians, Yellow Uighurs and Fu-yu Kyrgyzs, live especially in Qinghai province and various places of People’s Republic of China. There are a lot of different views about Salir Turkish’s position in Turkish language groups. Besides, there are a lot of views about the origin and homeland of Salirs. In this paper, these views are quoted in detail. Also, the information about Salirs are given in the introduction part of the article and the case suffixes in Salir Turkish, the usage and functions in the sentence of case suffixes in Salir Turkish are dwelt on in the development part of the article. This paper is prepared on the basis of “Turkish Languages in China’s Project”. tr_TR
dc.description.abstract Türkiyede Salırlar ve Salır Türkçesi üzerine sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Yeni Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Tuva ve Sarı Uygur ve Fu-yü Kırgızları ile birlikte Çin Halk Cumhuriyetinde yasayan dokuz Türk halkından biri olan Salırlar; Qinghai (Çinghai) eyaleti basta olmak üzere Çin Halk Cumhuriyetinin değişik bölgelerinde yaşamaktadırlar. Bunların konuştuğu Salır Türkçesinin Türk lehçe grupları içerisindeki yeri konusunda değişik görüşler söz konusudur. Bunun yanında Salırların kökeni ve anayurtları konusunda da değişik görüşler bulunmaktadır. Bunlar makalede ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca giriş bölümünde Salırlar ve Salır Türkçesi hakkında bilgi verilmiş, gelişme bölümünde Salır Türkçesinde hâl ekleri, bu hâl eklerinin kullanımı ve cümle içindeki işlevleri üzerinde durulmuştur. Bu makale, “Çindeki Türk Dilleri” adlı proje esas alınarak hazırlanmıştır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Salirs tr_TR
dc.subject Salir Turkish tr_TR
dc.subject Comparison tr_TR
dc.subject Case suffixes tr_TR
dc.subject Salırlar tr_TR
dc.subject Salır Türkçesi tr_TR
dc.subject Karşılaştırma tr_TR
dc.subject Hal ekleri tr_TR
dc.title Case suffixes in Salir Turhish tr_TR
dc.title.alternative Salır Türkçesinde hal ekleri tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 79
dc.identifier.endpage 98


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account