2008, Cilt 5, Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Yiğit, Zehra (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Oryantalizm, kısaca Batı’nın Doğu üzerine olan her türlü çalışması ve fikri olarak tanımlanmaktadır. Batı, Doğu üzerine yaptığı bu çalışmalarla bir yandan Doğulu ülkeleri tanımlamakta, böylece onlar üzerine hakimiyet ...
 • Kılınç, Barış (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Kapitalizm, toplumsal hayatı kendi koşullarına göre biçimlendirir. Bu koşullar, insanı iki tür ahlak anlayışı ile karşı karşıya bırakır. Bunlardan birincisi, ‘sorumluluk ahlakı’dır(rasyonel ahlak); ikincisi ise, mutlak ...
 • Erkılıç, Senem A. Duruel; Erkılıç, Hakan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Bu çalışmada Barda, sinemasal anlatım özellikleri ve yapısı açısından incelenerek bu yapının ‘şiddet’, ‘adalet’, ‘hukuk’, ‘öteki’ kavramlarını anlamlandırmadaki etkisi tartışılmıştır. Film, zaman kullanımı, oyun kavramını ...
 • Oktan, Ahmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Bugün belgesel sinema, varlığını sürdürebilmek için büyük ölçüde televizyona bağımlı hale gelmiştir. Ancak ticari kaygıları ön plana alan televizyon yayıncılığı ile toplumsal sorumlulukları ağır basan belgesel sinemanın ...
 • Kasım, Metin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Röportaj, kamunun merak ettiği bir konuda o konu ile ilgili uzman ya da tanık kişiler ile karşılıklı görüşülerek bilgi alınması eylemidir. Röportaj kelimesi Latince’de toplamak, getirmek anlamı taşımaktadır. Bu kelime ...
 • İspir, N. Bilge; İspir, Burçin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Ebeveynler çocuklarını televizyon programlarının zararlı olabilecek içeriğinden koruma çabası içerisindedirler. Bu çabaya yardımcı olması için Ekim 2006 tarihinde Türkiye’de akıllı işaretler olarak adlandırılan yaş ve ...
 • Genç, Fatma Neval (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Krizler, ciddi, geniş kapsamlı ve beklenmeyen, bu nedenle hızlı müdahale edilmesini gerektiren olaylardır. Günümüzde sosyo-ekonomik sorunlardan dolayı kriz türleri artmıştır ve bazı krizler tüm dünyayı etkiler hale ...
 • Fidan, Mehmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Halkla ilişkiler faaliyetlerinde hedef kitle ile iletişim son derece önemlidir. Hedef kitle ile halkla ilişkiler aracılığıyla kurulacak iletişim markaya çok kalıcı etkiler yapmaktadır. Marka değerini sürdürecek şekilde ...
 • Canöz, Kadir (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Kamu yönetiminin vatandaşlara kendisini anlatma ve onları anlama yönünde göstereceği çabaların başında halkla ilişkiler gelmektedir. Türkiye’de 2004 yılında yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası da bu ...
 • Eğinli, Ayşen Temel; Bitirim, Selin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Bilgi ve iletişim çağında varlığını sürdürme çabası veren kurumlar formal (resmi) ve informal (resmi olmayan) bilginin yönetimi konusunda önemli problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle bir kurumda çok çeşitli ...
 • Uzunoğlu, Ebru; Öksüz, Burcu (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Günümüzün küresel ortamında rekabetçi avantaj açısından kurumların sahip oldukları soyut değerler, somut değerlerden daha önemli hale gelmiştir. Kurumların sahip olduğu en önemli soyut değerlerin başında gelen itibar, ...
 • Bakan, Ömer; Tabakçı, Nurullah (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Ülke imajı uluslararası halkla ilişkilerin önemli çalışma alanlarından birisidir. Olumlu bir imaja sahip olmak bir ülkenin ekonomisini, turizmini, uluslararası ilişkilerini güçlendirebilir. Bir ülkenin başka bir ülke ...
 • Balcı, Şükrü; Gülnar, Birol (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Instant Messaging (IM) has taken place in our lives as a result of the recent developments in the new communication technologies. The popularity of similar communication techniques is increasing particularly among young ...
 • Arklan, Ümit; Taşdemir, Erdem (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Toplumların ortaya çıkışından günümüze dek yaşanan değişim ve dönüşümler neticesi insanlık farklı toplumsal yapıları tecrübe etmiştir. İlkel toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve en sonunda da günümüzde yaşanan bilgi ...
 • Gürel, Kazım Tolga (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Kültürü oluşturan her insan ürününün bir tarihi vardır. Kendi tarihi içerisinde o, doğar, yaşar ve ölür. Kitap da tıpkı diğer nesneler gibi belli bir süre içerisinde var olacak bir iletişim aracıdır. Görsel kültürün ...
 • Sütcü, Günseli Bayraktutan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Niteliksel araştırma, araştırma sürecinin ve kullanılan tekniklerin eleştirel bir değerlendirilmesini yapılmadan sonlanmış sayılamaz. Böyle bir değerlendirme hem araştırma hem de araştırmacı için kazanımları olan bir ...
 • Damlapınar, Zülfikar (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Bireylerin medya aracılığı ile kamusal ve kurgusal gerçeklik arasında nasıl bir ilişki kurduğu sorusu üzerine odaklanan bu çalışma, medya tarafından kurgulanan gerçekliklerin kültürlendirme (cultivation) perspektifinden ...
 • Şimşek, Göksel; Uludağ, Aşina; Aydın, Duygu (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  The fact of socialization refers to the period of an individual’s adopting the values, beliefs and behaviour patterns of the society and gaining ‘social-cultural’ characteristics in accordance with group values, behaviours ...
 • Vural, Beril Akıncı; Sabuncuoğlu, Ayda (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2008)
  Bu çalışma kapsamında 1970’li yıllardan itibaren gelişmeye başlayan ve gelişimini büyük bir hızla sürdüren bilgi iletişim teknolojileri ve de 1900’lü yılların başlarında ortaya çıkan ve 1970’li yıllarda teknolojik ...

View more