2006, Cilt 4, Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Altunay, D. Alper (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Sanat yapıtları aynı zamanda birer iletişim ortamlarıdır. McLuhan, araç mesajdır derken, kitle iletişim araçlarının önemini vurgular. Aynı olgu hem bir kitle iletişim aracı, hem de bir sanat ortamı olan video için de ...
 • Uluyağcı, Canan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Filmin kendine özgü bir dili vardır. Sinema kendi dili içerisinde anlamı oluşturmak için pek çok göstergeden yararlanır. Yönetmen de yapıtıyla izleyicilere iletmek istediklerini bu göstergeler aracılığı ile aktarır. ...
 • Savaş, Hakan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Doğu ve batı kavramları yalnızca coğrafya olarak değil, içinde yaşadığımız dünyayı, insanı, yaşamı anlama ve anlamlandırma bağlamında da farklı yönlere işaret eder. Doğu kültürü ve Batı kültürü olarak adlandırılan bu ...
 • Yüksel, Coşgül (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Gerçek, bilinçten bağımsız olarak varolan ya da düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak varolandır. Gerçeklik ise bilenden, bilinçten bağımsız olarak varolan şeylere ilişkin bir özelliktir. İşte bu ...
 • Ergeç, Nüket Elpeze (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Medyada bir konunun okuyucu ya da izleyici tarafından algılanma biçimi, o konuya ilişkin medyada ayrılan alan ve kullanılan kelime ve ifadelere bağlıdır. Medyanın en önemli kolu olan televizyonun işlevlerinden birisi de ...
 • Esen, Halim (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Bir filmi değişik ölçütler kullanarak çok farklı biçimlerde incelemek ve değerlendirmek olasıdır. Yapılan incelemeler sonunda ortaya çoğu kez farklı değerlendirmeler ve yargıların çıkmasını normal karşılamak gerekir. ...
 • Özel, Zühal (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Postmodernizm, varolan görüntülerin yeniden üretilmesine yönelik olarak kendine mal etme eylemiyle, sanatsal söylemde kullanılan bir yöntem olarak dikkat çekmektedir. Özellikle postmodern dönemde fotoğraf sanatı, hazırda ...
 • Akdağ, Mustafa; Taşdemir, Erdem (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Bir krizin etkin yönetimi büyük ölçüde iyi bir iletişime bağlıdır. Aynı zamanda iletişimin iyileştirilmesi ve bunun örgüt dışına da yayılması sonucunda kriz durumunda kullanılacak iyi bir kanal ortaya çıkartılacaktır. ...
 • Hazar, Çetin Murat (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Bu çalışmada kişilik, fiziksel, toplumsal ve ruhsal özelliklerine göre ele alınmakta ve kişilik ile iletişim tipleri arasında ilişkiler kurulmaktadır. Kalıtımla çevresel faktörlerin bir sonucu olarak beliren kişilik ...
 • Yüksel, N. Aysun (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Toplumsal cinsiyet, hayatın her alanında karşımıza çıkan, pek çok kurum ve pratikle ilişkili bir olgudur. Günlük yaşantımızın önemli parçalarından biri olan reklamlar da mesajlarını bazen yerleşik toplumsal cinsiyet ...
 • Özgür, Aydın Ziya (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Sinema filmleri, televizyon programları ve reklam filmleri temel anlatım aracı olarak görüntü, ses ve hareket öğesini ortak kullanmalarına rağmen, yapım amaçları, anlatım teknikleri ve özellikleri açısından farklılıklar ...
 • Yüzer, T. Volkan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Yirminci yüzyılın son otuz yıllık döneminde geliştirilmeye başlayan ve 1990’lı yıllardan sonra büyük bir ivmeyle dünya çapına yayılan iletişim araçlarından biri internettir. Dünya çapında yayılmaya başladığı 1990’lı ...
 • Bekiroğlu, Onur; Bal, Enes (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  İletişim teknolojilerinin önemli dinamiklerinden bir tanesi olarak kabul edilen internet, birçok alanda olduğu gibi gazetecilik mesleğinde de birtakım değişim ve yenilikleri tetiklemiştir. Bu süreç içerisinde ortaya ...
 • Köse, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Ticari TV kanallarında eğlence ağırlıklı programların çoğalması, genel olarak medyadaki magazinleşmeyi de doruk noktasına çıkarmıştır. Özellikle Pop Star, Akademi Türkiye, Biz Evleniyoruz, Aşk Masalı, Şimdi Zayıflamak ...
 • Kaya, A. Yalçın (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Bilgi Çağı olarak adlandırılan günümüzde toplumlar bilgiye her zamankinden fazla gereksinim duymaktadır. Bilgi artık, tek güç ve belirleyici olmuştur. Kitle iletişim araçları da toplumun tek haber ve bilgi kaynağı haline ...
 • Özer, Ömer (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Bu araştırmanın temel amacı, liberal-çoğulcu ve eleştirel iletişim yaklaşımları içinde konumlanan bilim insanlarının bakış açılarının ve tanımlamalarının muhabirlerce nasıl kabul edildiğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın ...
 • Şeker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Sayfa düzeni, gazeteyi estetik olarak farklı kılmak amacının yanında, sunulan içeriğin kolay okunabilecek şekilde düzenlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Özellikle ofset teknolojinin yaygınlaştığı 1950’lerden bu yana farklı ...
 • Yüksel, Erkan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Yaygın gazetelerin satış rakamlarında yıllardır önemli bir hareketlilik dikkati çekmezken, Eskişehir basınında son iki yıldır neredeyse hem yayınlanan gazete sayısı hem de gazetelerin toplam satış rakamı ikiye katlanmıştır. ...
 • Atabek, Nejdet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2006)
  Medya kuruluşlarında ve özellikle gazetelerde okur temsilcisi (ombudsman) uygulaması son yıllarda tüm dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Okurların gazete içerikleri hakkındaki şikayetlerini dinleyerek onlara her hafta ...

View more