Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing 2005, Cilt 3, Sayı 4 by Issue Date

Browsing 2005, Cilt 3, Sayı 4 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Eroğlu, Feyzullah; Akça, Bilge (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Bilimsel faaliyetlerin özü, yaşanılan “somut olaylardan soyut kurallar” çıkarmaktır.Yaşanılan yönetsel ve örgütsel süreçler ile bu kapsamda gözlenen olayların pratiğinden keşfedilen bilgilerden oluşturulan yönetim ve ...
 • Erdoğan, Nazmiye; Erdoğan, İrfan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Alan araştırmalarında bazı insanlar görüşmeyi kabul etmezler (non-response rate); bazıları bilinçli olarak eksik veya yanlış cevap verirler (response bias). Bu araştırma bu tür sorunlara, önceki deneyimler yoluyla ...
 • Yayınoğlu, Pınar Eraslan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Tarihsel gelişme içerisinde, ticari şirketlerin halkla ilişkiler işlevinden önemli biçimde yararlanabileceği fark edildiğinde, halkla ilişkiler ile iş dünyasının sıkı işbirliği başlamış oluyordu. Bu sıkı işbirliği öylesine ...
 • Pira, Aylin; Kocabaş, Füsun (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Halkla ilişkiler mesleği ile ilgili etik temeller, kurumsal sosyal sorumluluk, kamu yararı, halkla ilişkiler örgütlenmeleri, etik kodlar v.b. üzerine oturtulmaya çalışılırken etik kavramının mesleğe nasıl uygulanacağı ...
 • Gürcan, Halil İbrahim; Bayram, Fatih (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  İletişim olgusunun günden güne daha fazla önem kazanması, iletişim araçlarının gelişiminde de yeni açılımlar sağlamıştır. Son zamanların bilgi ve haber paylaşmada öne çıkan iletişim aracı İnternet, yerel haberlere ulaşmada ...
 • Aktaş, Celalettin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  The Internet has become a social environment where a large number of people all over world are connected to each other regardless of differing locations and timetables. Thus, this technology provides a place where people ...
 • Özgür, Aydın Ziya (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Günümüzde iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan köklü değişme, gelişme ve dönüşümler toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da etkili olmuş, özellikle uzaktan eğitimde bilginin toplanması, ...
 • Kılıç, Deniz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Çalışma, gazetecilerin habercilik görevlerini yerine getirirken haberin toplanmasından yayınlanmasına kadar geçen editoryal süreçte haber içeriklerine etki eden unsurları ortaya koymaktadır. Haber içerikleri üzerinde ...
 • Birsen, Halûk (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  İnternet hızla gelişip yaygınlaşırken kendinden önce varolan kitle iletişim araçlarının “geleneksel” nitelemesiyle tanımlanmasına yol açtı. Bu tanımlamayı gerekli kılan temel etmenlerden birisi, aynı zamanda internetin ...
 • Taşdemir, Erdem (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Basının özgür olması ve objektif yayın yapabilmesi demokratik yönetimlerde var olması gereken bir durumdur. Ancak bu durum çeşitli sebeplerle sekteye uğramaktadır. Bu çalışmada sebeplerden biri ve en önemlisi olan 1980 ...
 • Tezcan, Asuman (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Bu makalenin konusu, Tanzimat döneminin önde gelen yöneticilerinden biri olan Âli Paşa’nın basına yönelik düzenlemeleri ve bu bağlamda 1867’de çıkardığı Âli Kararname’dir. Yazıda, Âli Kararname’yi gündeme getiren koşullar ...
 • Ersöz, Selva (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  İnternet sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamı etkilemekte ve bu alanlarda varolan alışkanlıklarımızın değişmesine yol açmaktadır. Bu değişimlerden en önemlisi hiç şüphesiz siyaset alanında yaşanmaktadır. İnternet yeni ...
 • Kabadayı, Abdülkadir (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Bu makalenin amacı, hikaye anlatma yönteminin 3-8 yaşları arasındaki çocukların kültürel, zihinsel, dilsel, sosyo-duygusal, ruhsal katkılarını gözden geçirerek, ağırlıklı olarak, hikaye anlatma yöntemi yoluyla çocukların ...
 • Akyürek, Feridun (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Televizyon bir sanat dalı değil. Ama televizyonun yarattığı kendine özgü sanatlar var: Video Art ve Video Klip. Video klip, sinema, televizyon, video, bilgisayar görselliğinin müzikle bir bireşimi. Bir müzik parçasına ...
 • Erkan, Rüstem; Bağlı, Mahzar (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Bu çalışmanın amacı 1995 seçimlerinden 2004 seçimlerine kadar Diyarbakır’daki siyasi partilerin almış oldukları oy oranlarından hareketle Diyarbakır’da seçmen davranışlarını çözümlemek ve 28 Mart 2004 seçimlerinden sonra ...
 • Öztürk, Serdar (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Bu makalede, 1931 yılında tek sayı çıkıp toplatılan Mücadele gazetesi konu edilmektedir. Gazetenin özelliği içeriğinin ve gazeteyi yayınlayanların muhalif kimliğinden kaynaklanmaktadır. Gazete, gerek içerik gerek yayınların ...
 • Işık, Metin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Bu araştırmada öncelikli olarak medya ve demokrasi arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Demokrasinin temel niteliklerinden hareketle liberal-demokrat bir sistemde, medyanın konum, rol, önem ve işlevlerinin ne olması ...
 • Onursoy, Sibel (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005)
  Haber söyleminde yapısal yanlılık okunduğu zaman anlaşılabilir, aynı şekilde haberin görsel tasarımı da bir araç olarak kullanıldığında haberde yanlılık görülebilir. Bir haberin sayfadaki tasarımıyla gösterilmesi ya da ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account