2004, Cilt 3, Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Armağan, Ahsen (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  İçinde bulunduğumuz karmaşık, belirsiz ve dinamik ortam basın örgütlerini ve çalışanlarını yoğun olarak etkilemekte ve onları radikal değişime zorlamaktadır. Değişim bireyler ve örgütler açısından doğal olduğu kadar ...
 • Taşğın, Özden (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Spor yöneticiliği dünyada ve Türkiye’de oldukça yeni, fakat hızla gelişmekte olan bir iş alanıdır. Sağlıklı bir gelişme ancak, bilimsel araştırmalara dayandığı takdirde mümkündür. Bir spor yöneticisinin işiyle ilgili ...
 • Alver, Köksal (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Anadoluculuk, 20. yüzyıl başlarında dönemin şartlarının sonucunda aydınlarca benimsenen yeni bir kimlik ve ideolojidir. Bu ideolojiyi çok sayıda ve farklı anlayıştaki aydınlar savunmuştur. Bu makalenin amacı, Anadoluculuk’u ...
 • Özyurt, Cevat (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Matbaa yayıncılığının başlaması ve modern dönemde devletlerin merkezileşme çabaları, ulusal dillerin oluşumuna katkıda bulunan iki önemli faktördür. Bu çalışmada, 19. yüzyıl Osmanlı yönetiminin dil politikasının, Türkçe’nin ...
 • Kırık, Hikmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Modern devlette toplumsal uzlaşma verili bir durum değil tersine başarılması gereken bir olgudur. Kamuoyu, modern toplumun özgür, kendi kendini yöneten toplum olma iddiasının meşrulaştırma aracı olarak vazgeçilmez bir ...
 • Solmaz, Başak (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Söylenti ve dedikodu, genel anlamda inanılması isteği ile kişiden kişiye aktarılan ve resmi olmayan bir iletişim türü olarak bilinir. Kişilerarası ilişkilerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan söylenti ve dedikodu, ...
 • İmançer, Dilek (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Stereotip konusunda ortaya konulan teorik çalışmalar insanların algılama ve karar verme mekanizmalarındaki çarpıklık ve eksiklikleri soruşturmaktadır. Stereotip olarak tarif edilen ‘sabit formüller’ ya da ‘örnekler’in ...
 • Aslan, Şebnem (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  İş hayatı gün geçtikçe daha belirsiz hale gelmektedir. Bireylerin işyerlerinde rakipleriyle mücadele ederlerken sadece teknik eğitim düzeyinde fark oluşturmak artık tek başına yetmemektedir. Zira bireyler, aynı eğitim ...
 • Alver, Füsun (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Medya çağında gerçekliğe ulaşma, medya teknolojisi aracılığıyla gerçekleşmekte, iletilen enformasyonun niteliğinden çok niceliği önem kazanmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde enformasyonun niteliğini oluşturan bilgi, ...
 • Aslan, İmran (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Sinema, eğlence ve eğitim aracı olmasının yanında bütün dünyayı büyüsü içine alan bir sanattır. Sinema, teknolojik gelişmelerden de yararlanarak kendine özgü bir dil oluşturabilmiştir. Dünya sineması içerisinde kendine ...
 • Arık, M. Bilal (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Popüler müziği tartışmak, popüler kültürü tartışmak anlamına gelmektedir; çünkü müzik, popüler kültürün, farklı üretim teknikleri ve içerdiği farklı değer yargılarıyla göz önüne serildiği önemli bir göstergedir. Müzik ...
 • Öztürk, Serdar (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Bu makalede, Türk sinema tarihi literatürü açısından iki önemli girişimden bahsedilecektir. İlk proje iki propaganda filminin çekilmesi, ikincisi ise içerisinde filmlerin seyredilebileceği “ibret yerleri” kurulması ...
 • Sofuoğlu, Hikmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Henri Bergson sinemayı felsefik söyleme taşıyan düşünürlerin başında gelir. Bergson sinema kavramını zekanın gerçekliği anlama yöntemi ile özdeşleştirmek amacıyla kullanır. Bu nedenle Bergson felsefesinde sinema daha ...
 • Güçhan, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Aydınlanma felsefesinin en önemli ve tartışmalı sonuçlarından olan modern bilim ve teknoloji, resimden sinemaya sanatın da on sekizinci yüzyıldan bu yana merkezindeki temalardan olmuştur. Sanayileşmenin tüm sonuçlarıyla ...
 • Ergeç, Nüket Elpeze (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Dünyada ortaya çıkan olayların çoğu hakkında bilgi edinimi ve kanaat oluşumu büyük ölçüde basın ve televizyondaki haber söylemine dayanır. Medyada bir konunun okuyucu ya da izleyici tarafından nasıl algılanacağı o konuya ...
 • Şeker, Tülay Bektaş (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Haberciliğin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilen objektiflikle ilgili çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Bazı araştırmacılar objektifliğin haberin temel gereklerinden biri olduğunu görüşünde birleşirken bazıları ...
 • Akca, Emel Baştürk (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Türk kamuoyunda 1960’lı yıllardan başlayarak bazı kesimlerde Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı bir güvensizlik ortamının oluştuğu ve Kıbrıs müdahalesinin ardından ABD’nin uyguladığı silah ambargosu ile bu güvensizliğin ...
 • Dursun, Çiler (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004)
  Bu çalışma 1999 genel seçimlerinde medyada Fazilet Partisi’nin farklı temsil stratejilerini ele almaktadır. Geçmiş bir seçim hakkında olması ilk bakışta çalışmanın analitik önemini yitirdiği izlenimi verebilir. Ancak ...

View more