2002, Cilt 2, Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Kaya, Ahmet Yalçın (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Sporun toplumsal yapı ve yaşam üzerinde güçlü etkileri bulunmaktadır. Spor, doğası ve özellikleri nedeni ile kitle iletişim araçları ile güçlü bir ilişki içindedir.Basın, en eski kitle iletişim aracı olması ve kurumsallaşmış ...
 • Bakan, Ömer (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Bu çalışma halkla ilişkiler faaliyetleri içinde kamuoyu araştırmalarının önemini analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. Halkla ilişkiler süreci araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. ...
 • Becerikli, Sema Yıldırım (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Günümüzde kurum içi halkla ilişkiler faaliyetleri örgüt yönetiminin meşruiyetini sağlamaya yönelik olarak hizmet etmektedir. Böyle bir anlayışla düzenlenen emeklilik törenleri, terfi kutlamaları, piknikler ya da spor ...
 • Canöz, Kadir (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Batı Avrupa ülkelerinde ve ABD'de olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda öneminin anlaşılmaya başlandığı halkla ilişkiler, serbest rekabet ortamının olduğu piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşlar için bir zorunluluk haline ...
 • Toruk, İbrahim (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Konya, Selçuklu Başkenti olarak sahip olduğu zengin sosyal ve kültürel birikimler nedeniyle Orta Anadolu'da bir merkez durumundadır. Sosyal yapısı nedeniyle Konya'daki toplumsal değişimlerin tümünü, bütün Türkiye'deki ...
 • Karakoç, Enderhan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Globalizasyonla birlikte önlenemeyen bir tüketim güdüsü, medyayı da yanına alarak, herhangi bir toplumsal değer ve yargıyı dikkate almadan ilerlemektedir. Tüketim güdüsünün önlenmesi bir yana birçok determinasyonla besleniyor ...
 • Koçak, Abdullah (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Siyaset, insanların gündelik yaşantılarının her anına giren bir olgudur. İnsanların siyasete olan ilgileri de toplumsal olarak belirlenen siyasal kültürün normlarına ve değerlerine göre şekillenmektedir. Siyasal kültürün ...
 • Taşdemir, Erdem (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Basının kamuoyu oluşturma fonksiyonunun özellikle seçim dönemlerindeki etkinliğinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmada, Türkiye'de 1995 ve 1999 Genel Seçimlerinde basın organlarının kamuoyu oluşturma çabaları ...
 • Çiftpınar, Bülent (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Günümüz insanı, en az bir yabancı dil öğrenmek zorundadır. Ama bunu gerçekleştirmek, her zaman kolay değildir. İnsan beyni, bütün sorunları çözümleyebilir. Beyin kavramının tam anlamı ile çözümlenememiş olmasına rağmen, ...
 • Çomak, Nebahat Akgün (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  İçinde bulunduğumuz çağrı' dönemin temel sorunlarından biri olan ve sayısı gittikçe artan kitle iletişim araçları ya da yığınsal iletim araçlarının getirdiği ve insanlara sunduğu aşırı bilgilendirme sonucunda, ulusların ...
 • Akandere, Osman (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Milli hâkimiyet esasına dayanan yeni bit Türk devleti kurmak gibi bir gayeyle Samsun'a çıkmış olan Mustafa Kemal Paşanın öncelikle ele aldığı konu, vatan bütünlüğünü ve milli istiklâlini kaybetme noktasına gelmiş olan Türk ...
 • Avşar, Zakir (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Gazetecilik mesleğinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bir taraftan her geçen gün kendisini hissettiren 'olağanüstü etkileme gücü' ve diğer yandan da bu güçten, bu güce sahip olanlardan ve yararlanmak isteyenlerden kaynaklanan ...
 • Hünerli, Selçuk (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Many artists in Turkey, as in the world, have interested in Animation and particularly, caricaturists and cartoonists have performed works in this field. But in Turkish animation movie, desired institu-tionalization are ...
 • Arıkan, Abdulgani (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Bu çalışma Müze Eğitimine yardımcı olacak şekilde çizgi film uygulamasına yönelik olarak yapılmıştır. Çalışmanın amacı ilköğretim okullarında 712 yaş grubu çocuklara sanat eğitiminde verilen müze eğitiminin çizgi filimle ...
 • Aktaş, Celalettin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  One of the greatest challenges to the media is the potential impact of new information and communi-cation technologies on the form and content of media output, the processes how media messages are produced and consumed. ...
 • Yüksel, Coşgül (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Tüm dünyada ve ülkemizde artan eğitim talebine yanıt verebilınek amacıyla geliştirilen sistemlerden biri uzaktan eğitim sistemidir. Bu sistemin önemli ayaklarından biri de televizyon yayınlarıdır. Bu ortam, dağıtım ...

View more