Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing 2002, Cilt 2, Sayı 2 by Issue Date

Browsing 2002, Cilt 2, Sayı 2 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Şeker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Günümüzde haber iletiminin önemli bir bölümü televizyon ile gerçekleştirilmektedir. Televizyon haberi 50 yıllık kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen, hem haberin yapısını hem de toplumsal değişimleri etkiler hale gelmiştir. ...
 • Uğurlu, Faruk (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Kitle iletişim araçlarının işlevlerini haber alma, haber verme, propaganda, eğitim, eğlence, reklam yapma biçiminde sıralamak olasıdır. Böylelikle insanlar, belirli rolleri, değerleri, tutum ve davranışları kitle iletişim ...
 • Işık, Gülcan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  1929'larda dünya ekonomik bunalımından sonra Amerika'da keşfedilen halkla ilişkilerin önemi o günden bu güne hızla artmaktadır. Hiç şüphesiz, globalleşen dünyada globalleşen şirketler pek çok sorunu ve gelişmeyi de beraberinde ...
 • Kaya, A. Yalçın (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Bu çalışmada tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kitleleri peşinden koşturan sporu konu ve içerik olarak işleyen spor basını, yapı, işleyiş ve içerik, haber dili ve dilini oluşturan öğeler açısından irdelenmiştir. Spor ...
 • Yüksel, Erkan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Bu çalışmada Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin özelleştirilmesine yönelik olarak 12 yaygın gazetede yayınlanan haberler basın meslek ilkeleri, haberde nesnellik ilkeleri ve haber içeriklerini etkileyen unsurlar bağlamında ...
 • Işık, Metin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  İletişim sistemleri ile siyasal sistemler arasındaki ilişkileri sorgulamayı amaçlayan bu çalışmada devletin iletişim alanındaki rolü ve faaliyet çerçevesi de ele alınmaktadır. Siyasal sistemlerin etkisiyle ortaya çıkan ...
 • Polat, Nejat (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağı olarak tanımlanan internet, insanlar için gittikçe daha fazla önem kazanmakta, yaşamımıza girerek ...
 • Çöklü, Y. Ece (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Klasik mal/mamül pazarlamasının çeşitli alanlardaki hizmetlerin sunulmasında eksik ve yetersiz kaldığının görülmesiyle, artık genel pazarlamanın bir uzmanlık dalı olarak kabul edilen hizmet pazarlamasının, sağlıklı işleyişinin ...
 • Bodur, Feyyaz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  İlk önceleri görüntüsüz olarak yayınlanan gazetelerde, daha sonra elle çizilmiş resimler ve grafikler yer aldı. Fotoğrafın bulunması ve gazetelerde basılabilme olanaklarının geliştirilmesiyle birlikte yazısal bildirimler ...
 • Bakan, Ömer (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Halkla ilişkiler alanında üzerinde önemle durulması gereken konulardan bir tanesi eğitimdir. Türkiye'de halkla ilişkiler eğitimi programları İletişim Fakülteleri bünyesinde yer almaktadır. Üniversite düzeyinde verilen ...
 • Şimşek, Göksel (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Reklamın satış mesajlarını ulaştıran bir sistem ve metod ise reklam planlamacısı etkin bir reklam geliştirmek için iletşim ve iletişim sistemleri hakkında bazı şeyleri bilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, insanların bilgiyi ...
 • Uluç, Güliz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Bu çalışma, çocukların, başlıca dinleyici kitlesi olarak sayılmasalar da, medyanın ne denli etkisi altında olduklarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Anlamlı bir kamu yararı, çocukları, zararlı etkiler yaratabilen aşırı ...
 • Arabacı, Caner (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Osmanlı Devleti, başkent dışında da basım merkezleri oluşturmuştur. Vilayet matbaaları, bu sürecin ürünüdür. Konya'da da aynı şekilde bir matbaa kurulmuştur. Taş baskı ile işe başlayan matbaaya, sonra tipo (hurufat) kısmı ...
 • Girgin, Atilla (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  “Haber Ajansı” başlıklı bu makalenin hazırlanmasındaki amaç kitle iletişim araçlarının ana haber kaynağı olan haber ajanslarını tanımlamaktır. Bu çerçevede çalışmada, öncelikle haber ajanslarının kuruluş dönemindeki toplumsal ...
 • Karakoç, Enderhan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002)
  Bu çalışmada basın-kamuoyu ilişkisi üzerinde durularak, basının kamuoyunu oluşturma fonksiyonu incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı, Türkiye'de basının kamuoyunu oluşturmada etkin roller üstlendiğini Susurluk ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account