Selcuk University Digital Archive Systems

Activation of empathy feelings in Raymond Carver’s A Small, Good Thing

Show simple item record

dc.contributor.author Nayabpour, Karam
dc.date.accessioned 2018-07-12T11:46:46Z
dc.date.available 2018-07-12T11:46:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-11-20
dc.identifier.citation Nayabpour, K. (2017). Activation of empathy feelings in Raymond Carver’s A Small, Good Thing. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (38), 265-278. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11255
dc.identifier.uri http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/817
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.21497/sefad.377103
dc.description.abstract Raymond Carver’s A Small, Good Thing portrays affective and cognitive empathy feelings between the characters. The narrative presents affective discourse in two situations. The protagonist Ann’s empathy with her husband and with a Negro family enables her to communicate with them through sharing their mental states. Likewise, the narrative represents two situations in which cognitive empathy is generated. Dr. Francis’s awareness about Ann’s mental state alleviates her suffering. Additionally, when, at the narrative’s end, Ann and her husband tell the baker the news of their son’s death and he tells them his own childless life story, they mutually show cognitive empathy toward each other through identification of their mental states. My essay argues that engagement with evoked cognitive and affective empathy feelings between the characters in Carver’s story is likely to generate narrative reader’s cognitive empathy. Carver’s narrative has the potential to elicit a reader’s cognitive empathy through manipulation of the narrative perspective and representation of a familiar emotion, sadness evoked by death, as well as anthropomorphic or human-like reactions to this emotion. tr_TR
dc.description.abstract Raymond Carver’ın A Small, Good Thing adlı hikâyesi, karakterler arasındaki duyuşsal ve bilişsel empati duygularını betimler. Anlatı, duyuşsal söylemi iki durumda sunar. Öykünün baş kişisi olan Ann'in kocasıyla ve bir Zenci aileyle olan empatisi, zihinsel durumlarını paylaşarak, onlarla iletişim kurmasını sağlar. Aynı biçimde anlatı, iki başka durumda da, bilişsel empatinin kurulmasını ortaya koyar. Dr. Francis’in Ann'in acı çeken zihinsel durumu hakkındaki farkındalığı, Ann’in acısını hafifletir. Bunun yanında, anlatı sonunda Ann ve kocası fırıncıya kendi oğullarının ölüm haberini verip, fırıncının da onlara kendi çocuksuz yaşam öyküsünü anlattığında, zihinsel durumlarını anlama ve farketme yoluyla birbirleri ile bilişsel empati kurarlar. Bu yazıda, Carver'ın öyküsündeki karakterler arasında tetiklenmiş bilişsel ve duyuşsal empati duygularıyla etkileşim kurmanın, anlatı okuyucusununda bilişsel empati oluşturacağı öne sürülmektedir. Carver'ın öyküsü, anlatı perspektifinin manipüle edilmesi ve tanıdık bir duygunun—ölümle tetiklenen hüzünlenmenin—sunulması yoluyla, okuyucunun anlatıdaki duruma karşı insani tepkilerini uyandırıp, onun karakterlerle bilişsel empati kurmasını sağlama potansiyeline sahiptir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Empathy tr_TR
dc.subject Sympathy tr_TR
dc.subject Reader tr_TR
dc.subject Raymond Carver tr_TR
dc.subject Empati tr_TR
dc.subject Sempati tr_TR
dc.subject Okuyucu tr_TR
dc.subject A Small Good Thing tr_TR
dc.title Activation of empathy feelings in Raymond Carver’s A Small, Good Thing tr_TR
dc.title.alternative Raymond Carver’in A Small, Good Thing adlı hikâyesinde eşduyum duygularının etkinleştirilmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0001-8533-6555
dc.contributor.authorID TR291755
dc.identifier.issue 38
dc.identifier.startpage 265
dc.identifier.endpage 278


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account