Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Özel Hukuk Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Özel Hukuk Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tekin, Oğuzhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiş ve sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilmiş, yeni bir sosyal güvenlik rejimi benimsenmiş ve ...
 • Yalçın, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-07-20)
  Çalışma konumuz 5510 sayılı Kanuna göre kamu görevlilerinin maluliyetidir. Konu 3 bölüme ayrılarak incelenmiştir. Birinci bölümde genel bilgiler başlığı altında kamu idareleri, kamu görevlisi, kamu hizmeti, kamu yararı, ...
 • Çöldemli, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-07)
  07 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Türkiye'de işçi – işveren ilişkileri açısından önemli bir role sahiptir. Bu kanunda özellikle ILO'nun ...
 • Dingil, Gamze Gökçe Önder (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Tüketici Hukuku son yıllarda en hızlı gelişen ve önemi artan hukuk dallarından biridir. Tüketimin artması bu konudaki düzenlemelerin de yapılmasını ve zamana göre yenilenmesini zorunlu kılmıştır. Bu konuda yapılan ilk ...
 • Kamış, Fatma Türkan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Aile, zamana, yere ve toplumdan topluma göre değişkenlik gösteren, toplumun temelini teşkil eden sosyal bir müessesedir. Ülkelerin gelişmeleri, bu kurumun her açıdan sağlıklı bir şekilde işleyip, gelişmesine bağlıdır. ...
 • Saatçıoğlu, Fuat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06)
  Birinci bölümde; Türk Medeni Kanunu'ndaki aile hukuku reformu, aile ve ailenin korunması konuları genel hatları ile incelendikten sonra, konumuzun ana esasını teşkil eden ancak Türk Medeni Kanunu'nda tanımı yapılmayan Aile ...
 • Meral, Can Sibel (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Aile mahkemeleri 09.01.2003 tarihli ve 4787 sayılı ?Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Usullerine Dair Kanun? ile kurulmuştur. Kanunun amacı 1'inci maddesine göre aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini ...
 • Yıldız, Cihangir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Dogrudan dogruya iflâs yolu, hukukumuzda düzenlenmis bulunan cebri icranın bir çesidi olan iflâs hukuku (külli icra) içerisinde yer alır. Bu iflâs yolu, ancak belli sartların gerçeklesmesi halinde basvurulabilen istisnai ...
 • Koçyiğit, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Anonim sirketler, zorunlu organların kurulmasıyla fiil ehliyetine sahip olurlar. Bu zorunlu organlardan en önemlisi; yönetim ve temsil yetkisini bünyesinde barındıran yönetim kuruludur. Soyut bir kavram olan yönetim kurulu; ...
 • Güçlü, Hamide Merve (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-09-24)
  Şartlı sermaye artırımı, anonim şirketler için sabit ve kayıtlı sermayenin sakıncalarını ortadan kaldırmak için bulunmuş bir sermaye artırım yöntemidir. Çünkü sabit sistemde esas sermaye artırımında artırım kararını genel ...
 • Bostancı, Mehmet Alper (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Günümüzde insan yaşamına temelden etki eden pek çok mal ve hizmet, anonim şirketler tarafından üretilip pazarlanmaktadır. Anonim şirketlerde amaç, yüksek derecede kar etmektir. Bu karın elde edilmesinde kullanılan yöntemlerden ...
 • Deniz, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-10-27)
  Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiş olan bir sözleşme tipi değildir. Türk Borçlar ICanunu'nda düzenlenmiş olan eser sözleşmesi ile taşınmaz satım sözleşmesinin unsurlarım ...
 • Bayar, Arif (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-03-25)
  Tezimizin konusu beklenen mal ve hakların haczidir. Beklenen mal ve haklar için; kişinin malvarlığının aktifini artırmaya elverişli, mevcut bir hukuki olaya dayanan, henüz hak sahibinin malvarlığının aktifine dâhil olmamakla ...
 • Aydın, Buket Sevinç (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-04-10)
  Davanın görülmesi sırasında ortaya çıkan, değerlendirilmediği takdirde davanın çözümünü de engelleyen ve bu nedenle davadan önce çözümlenmesi gereken sorunlar, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda “hadise” olarak ...
 • Ok, Hanife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk hukuk sisteminde yer alan sözleşme özgürlüğü ilkesinden hareketle taraflar sözleşmenin türünü belirli ve ya belirsiz süreli olarak belirleyebilirler . Belirli süreli iş sözleşmesinin tanımına bir iş kanunu olarak ilk ...
 • Demirbaş, Feride (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-07-15)
  Birlikte Kefalet başlığını taşıyan çalışmamız iki bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde teminat kavramı ve kefalet sözleşmesi hakkında genel bilgiler verilmiş, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kefalet sözleşmesinin tanımı, ...
 • Cinbaş, Mustafa Eser (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-02-27)
  "Bonoda Ödeme" isimli bu çalışmanın amacı, bonoda ödeme kavramının ve ödemenin sonuçlarının incelenmesidir. Bu incelemeler, 01.07.2012 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri esas alınarak yapılmıştır. Altı ...
 • Pişken, Gülistan Arabacı (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Çalışmamızın konusunu Türk Medeni Hukukunda Boşanmanın Çocuklar Bakımından doğurduğu sonuçlar oluşturmaktadır. İncelememiz; velayet, kişisel ilişki ve iştirak nafakası kavramlarının açıklanması, ilkeleri, düzenlenmelerine ...
 • Of, Emine Serin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Tezimde boşanmanın mali sonuçlarını irdeledim.Boşanmanın yasal sonuçlarını maddi ve mali sonuçlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Birinci grupta maddi sonuçları, ikinci grupta mali sonuçları yer alır. Maddi sonuçlar, eşlerin ...
 • Koçak, Hakan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Anayasanın 138. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere, hukuk hâkimleri, yasama, yürütme ve yargı organları da dahil olmak üzere, diğer organlar karşısında bağımsızdır. Hukuk hâkimlerinin tüm organlara karşı bağımsız ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account