Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Özel Hukuk Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Özel Hukuk Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koçak, Hakan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Anayasanın 138. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere, hukuk hâkimleri, yasama, yürütme ve yargı organları da dahil olmak üzere, diğer organlar karşısında bağımsızdır. Hukuk hâkimlerinin tüm organlara karşı bağımsız ...
 • İsmayilov, Araz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Araştırmanın konusunu deniz ticareti alanında yaygın olarak yapılan çıplak gemi kira sözleşmesi oluşturmaktadır. Bilindiği üzere 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanununda gemilerin çıplak olarak kiralanması ile ilgili sadece ...
 • Köse, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Sanayi devrimi ile başlayıp günümüze uzanan süreçte sanayileşmenin kentleşme ve yoğun çalışma temposunu beraberinde getirmesi tatil ihtiyacını doğurmuştur. Girişimciler bu ihtiyacı gidermek için farklı alternatifleri ...
 • Şahin, Süheyla (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Izgar, Ayhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-05)
  Bu araştırmada engelli çocuğu olan aile bireylerinin sosyal problem çözme becerileri ve umutsuzluk düzeyleri; cinsiyet, engelli çocuğa yakınlık derecesi ve eğitim durumu değişkenleri açısından incelenmiş, sosyal problem ...
 • Göktürk, Ülkü (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Evlenme, kadın ve erkeğin kanunî şartlara uygun olarak evlilik birliği oluşturmak üzere yaptıkları hukuki işlemdir. Aile kurumunu düzenleyen temel hukuk kuralları Türk Medeni Kanunu'nun Aile Hukuku kitabında düzenlenmiştir. ...
 • Taşbaş, Mustafa Başar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İnsanoğlu tarihin ilkçağlarından beri birlikte yaşama içgüdüsü taşımıştır. Ailelerin ortaya çıkmasında bu içgüdü etkili olmuştur. Aile hukukun dayandığı temel konu evlenmedir. Evlenme kadın ve erkeğin hayatlarını birleştirmek ...
 • Barkale, Mehmet Mesut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-10-25)
  Küçük buluşların da korunması gerektiği fikrinden hareketle, patentteki korumaya benzer bir koruma sistemi, faydalı model fikri olarak ortaya çıkmıştır. Temeli patente dayanan, Sanayiye uygulanabilen ancak buluş basamağına ...
 • Kartal, Doğan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan seri üretim sonucunda sözleşmelerde değişiklikler meydana gelmiş, klasik borçlar hukuku sözleşmeleri dışında standart sözleşme denilen yeni bir sözleşme modeli ortaya çıkmıştır. Bu ...
 • Mustafayev, Avaz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-08-05)
  Fiil ehliyeti, kişinin kendi fiilleriyle lehine haklar ya da aleyhine borçlar yaratabilme gücüdür. Hukukun insana hak ehliyetini vermesinin sebep ve hikmeti, insanın, bu hakların pasif bir şekilde hamili olarak kalması ...
 • Sarısözen, Murat Serhat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Karabidek, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Kira sözleşmesi, taşınır veya taşınmaz mallar ile bir hakkın kullanılmasının belirli bir bedel karşılığı başkasına devir borcunu sağlayan bir sözleşme türüdür. Kira sözleşmesinin, adi kira ve hasılat kirası olmak üzere iki ...
 • Özkan, Kemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Doktrinde ?havalenin hukuki niteliği? hususunda bir anlaşma olmadığı ve bu hususta tartışma bulunması nedeniyle, tez çalışmasında havalenin hukuki niteliğinin açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Hukukumuzda havale ...
 • Küçükaslan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çagdas toplumlarda haksızlıga ugradıgını düsünen insanlar, haklarını yargı önünde ararlar. Yargılama ve bunun sonucunda adaletle uyusmazlıkları çözme, bir devletin vatandaslarına verebilecegi en büyük ve en önemli hizmettir. ...
 • Akman, Muhittin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Alacak ve borç ilişkisinde beklenen, borçlunun borcunu kendi isteği ile yerine getirmesidir. Ancak her toplumda borcunu yerine getirmekten kaçınan borçlular bulunacaktır. Bu gerçek karsısında, alacaklının hakkına kavuşması ...
 • Dursun, Halil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Tezimizin konusunu teşkil eden istirdat davası İcra İflas Kanunumuzun yetmiş ikinci maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre bir icra takibi neticesinde, esasen borcu olmayan bir parayı, takibe itiraz etmediği veya itiraz ...
 • Yıldız, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İcra ve iflas hukukunun diger adı, cebri icra hukukudur. Cebri icra, alacaklının alacagını devlet kuvveti yardımı ile tahsil etmesini ifade etmektedir. Alacaklıların devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarını nasıl tahsil ...
 • Kırtıloğlu, Süleyman Serhat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamızın konusu söz konusu iki iflâs sebebinin gerçeklesmesi halinde, iflâsa tabi bir kisi hakkında iflâs kararının nasıl verilecegidir. Çalısmamız yedi paragraftan olusmaktadır. lk paragrafta iflâs hakkında ve iflâs ...
 • Yılmaz, Sabri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Yaşamımız boyunca birçok yerde karşımıza çıkan zihinsel engelli bireyler; toplumsal bilgisizlikten ve ön yargılardan kaynaklanan yanlış yaklaşımlar nedeniyle topluma uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Bu ön yargıların ...
 • Nogay, Serkan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account