Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Özel Hukuk Koleksiyonu by Issue Date

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Özel Hukuk Koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Mülayim, Baki Oğuz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Sosyal güvenlik, çalışanlara belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama görevi üstlenen kurumlar topluluğudur. Kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılmasının güvencesidir. Sosyal güvenlik ...
 • Yeşilyurt, Çiğdem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Kısmi süreli iş sözleşmesi, 4857 Sayılı ş Kanuna gelen bir kavramdır. Kısmi süreli iş sözleşmesi, uygulamada kullanılmakla birlikte ILO'nun belirlediği niteliklere uygun olarak yasal zemine kavuşmuştur. Esnek çalışma ...
 • Küçükaslan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çagdas toplumlarda haksızlıga ugradıgını düsünen insanlar, haklarını yargı önünde ararlar. Yargılama ve bunun sonucunda adaletle uyusmazlıkları çözme, bir devletin vatandaslarına verebilecegi en büyük ve en önemli hizmettir. ...
 • İpek, Ali İhsan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Türk kanunlarına göre boşanma,yine kanun tarafından belirlenen boşanma nedenlerinden birine dayalı bir mahkeme kararı ile gerçekleşir.Türk Medeni Kanunu(Madde 162-165) ile bir taraftan boşanma için bircok spesifik neden ...
 • Dal, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Tezimin konusu olan "Ticari iş kavram ve sonuçları? kavramı, ticari hayatta ticari iş ve adi iş ayrımının önemini ve gerekliliğini vurgulamakta olup, esas olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 3. ve 21. maddeleri ...
 • Yalçın, Adalet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  ?Türk İs Hukuku'nda Çalısma Kosullarında Degisiklik? baslıklı tezimin inceleme konusu 4857 sayılı is Kanunu'nun ?Çalısma Koşullarında Degisiklik Ve iş Sözlesmesinin Feshi? baslıklı 22. maddesidir. iş Kanunu'nun 22. maddesine ...
 • Koçyiğit, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Anonim sirketler, zorunlu organların kurulmasıyla fiil ehliyetine sahip olurlar. Bu zorunlu organlardan en önemlisi; yönetim ve temsil yetkisini bünyesinde barındıran yönetim kuruludur. Soyut bir kavram olan yönetim kurulu; ...
 • Günay, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Küresellesme, gün geçtikçe artan uluslararası rekabet ve teknolojideki hızlı gelismeler, hayatın diger alanlarında oldugu gibi çalısma hayatında da bir takım yenilikleri ve degisiklikleri beraberinde getirmistir. Küresellesme, ...
 • Yıldız, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İcra ve iflas hukukunun diger adı, cebri icra hukukudur. Cebri icra, alacaklının alacagını devlet kuvveti yardımı ile tahsil etmesini ifade etmektedir. Alacaklıların devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarını nasıl tahsil ...
 • Bostancı, Mehmet Alper (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Günümüzde insan yaşamına temelden etki eden pek çok mal ve hizmet, anonim şirketler tarafından üretilip pazarlanmaktadır. Anonim şirketlerde amaç, yüksek derecede kar etmektir. Bu karın elde edilmesinde kullanılan yöntemlerden ...
 • Yıldız, Cihangir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Dogrudan dogruya iflâs yolu, hukukumuzda düzenlenmis bulunan cebri icranın bir çesidi olan iflâs hukuku (külli icra) içerisinde yer alır. Bu iflâs yolu, ancak belli sartların gerçeklesmesi halinde basvurulabilen istisnai ...
 • Mart, Sevgi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Ekonominin vazgeçilmez aktörlerinden olan anonim sirketlerin, ihtiyaç duydukları finansmanı karsılama noktasında, en sık basvurdukları yöntemlerden birisi, sermaye piyasası aracı ihracıdır. Yasal sınırlar dahilinde ...
 • Topçuoğlu, İlyas (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Normal iş saatlerine sığdırılamayan ivedi işler için iş sürelerinin yükseltilmesine, fazla çalışma denir. 4857 sayılı İş Kanunu'nda, haftalık çalışma süresi olan ?kırkbeş saati? aşan çalışmaların fazla çalışma olduğu mutlak ...
 • Kayhan, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Günümüzde gelismis olsun gelismekte olsun tüm sosyal güvenlik rejimleri bir kriz içine girmislerdir. Bir taraftan yasam sürelerinin ve buna baglı olarak emeklilikte geçirilen sürelerin uzaması, diger taraftan kamu sosyal ...
 • Ok, Hanife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk hukuk sisteminde yer alan sözleşme özgürlüğü ilkesinden hareketle taraflar sözleşmenin türünü belirli ve ya belirsiz süreli olarak belirleyebilirler . Belirli süreli iş sözleşmesinin tanımına bir iş kanunu olarak ilk ...
 • Kırtıloğlu, Süleyman Serhat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamızın konusu söz konusu iki iflâs sebebinin gerçeklesmesi halinde, iflâsa tabi bir kisi hakkında iflâs kararının nasıl verilecegidir. Çalısmamız yedi paragraftan olusmaktadır. lk paragrafta iflâs hakkında ve iflâs ...
 • Özkan, Kemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Doktrinde ?havalenin hukuki niteliği? hususunda bir anlaşma olmadığı ve bu hususta tartışma bulunması nedeniyle, tez çalışmasında havalenin hukuki niteliğinin açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Hukukumuzda havale ...
 • Göktürk, Ülkü (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Evlenme, kadın ve erkeğin kanunî şartlara uygun olarak evlilik birliği oluşturmak üzere yaptıkları hukuki işlemdir. Aile kurumunu düzenleyen temel hukuk kuralları Türk Medeni Kanunu'nun Aile Hukuku kitabında düzenlenmiştir. ...
 • Demirci, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
 • Tanrıverdi, Ali Deniz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Çalışmamızın konusu olan, yeni Türk Medeni Kanunu'ndaki adıyla mirasçılıktan çıkarma, eski Türk Medeni Kanunu'ndaki adıyla mirastan ıskat, yeni Türk Medeni Kanunu'nun 510-513. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Mirastan ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account