Browsing 2018, Sayı 8 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Kesik, Muharrem (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Büyük Selçuklu Devleti’nin ve Türk tarihinin meşhur devlet adamlarından biri olan Vezir Nizâmü’l-Mülk’ün gerçek adı Hasan b. Ali b. İshâk et-Tûsî’dir. Abbâsî Halifesi el-Kâim bi-emrillah kendisine “Nizâmü’l-Mülk” (devletin ...
 • Akkuş, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Dünya tarihine yön veren ve siyasetini şekillendiren birçok önemli suikastlar olmuştur. XI. yüzyılın en önemli olaylarından biri dönemin en muktedir devleti olan Selçukluların dirayetli ve güçlü veziri Nizamü’l-Mülk’ün ...
 • Göksu, Erkan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Nizâmü’l-mülk, devlet teşkilatında yaptığı düzenlemeler ve öncülük ettiği müesseselerle Selçuklu tarihinde önemli bir role sahiptir. Siyerü’l-mülûk ya da Siyâsetnâme isimli önemli bir esere imza atan Nizâmü’l-mülk, uzun ...
 • Murray, Alan V. (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Recent writing on the crusades has emphasised how much the military success of the First Crusade (1096-1099) owed to political and religious divisions within the Islamic world, which prevented any united Muslim response. ...
 • Gönüllü, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Türk Milleti, İslam Dini’ni kabul ettikten sonra, eğitim sahasında değişik coğrafyalarda önemli kurumlar meydana getirmiştir. Bu konuda Büyük Selçuklu Devleti’nden, Osmanlı Devleti’ne kadar bütün Türk Devletleri önemli ...
 • Özaydın, Abdülkerim (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Ortaçağ İslâm dünyasının en başarılı devlet adamalarından biri olan Büyük Selçuklu Veziri Nizâmülmülk aralıksız yaklaşık 30 yıl Sultan Alp Arslan ve Sultan Melikşah’a dolayısıyla Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na sadakatle ...
 • Kütük, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Ülkemizde Selçuklu tarihçiliğinin günümüzde dahi bâkir bir alan olduğu söylenebilir. Osmanlı tarih araştırmalarındaki arşiv bolluğuna sahip olmaması ve bu dönemin Orta Çağın karanlık ve kaynaksız bir çağı olarak kabul ...
 • Ocak, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Selçuklu devrinin önemli bir devlet adamı olan Nizâmülmülk, 29 sene süren vezirlik hayatı ile devrine etki etmiş bir şahsiyettir. Küçük yaşta öksüz kalan Nizâmülmülk, babasının terbiyesinde büyümüş, devrin geçerli ilimlerini ...
 • Piyadeoğlu, Cihan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  1055 tarihinde Büyük Selçukluların veziri olan Amîdülmülk Kündürî’nin uygulamış olduğu mezhep politikaları, Selçuklu coğrafyasında Sünnî düşüncenin zayıflamasına neden oldu. Bu durumu değerlendiren Şiî Fatımîler, propaganda ...
 • Erdal, Zekai (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan tarafından baştanbaşa yeniden inşa edilen Aksaray, askeri bir üs olmanın yanı sıra; ana ticaret yollarının kavşağında olması nedeniyle de hızla büyümüştü. Selçuklu dönemindeki parlak ...
 • Merçil, Erdoğan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2018)
  Türkler tarafından spor ve savaşa hazırlık maksadıyla yapılan av, hükümdarlar için dinen helâl sayılmıştır. Bu sebeplerden dolayı da Selçuklular dönemindeki önemli faaliyetlerden biri olmuştur. İlk Selçuklu Sultanı Tuğrul ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account