2001, Cilt 1, Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Koçak, Abdullah (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Günümüzde halkla ilişkilerin karşılaştığı en şaşırtıcı problemlerden birisi, halkla ilişkiler çalışmalarını değerlendirmeye yönelik ortak bir profesyonel çerçevenin eksikliğidir. Bu makale, Kuhn'un (1969) bilimsel devrimler ...
 • Öge, Serdar (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Son zamanlarda ülkemizde özellikle ast-üst ilişkilerini incelemek, örgütün işleyiş tarzına bakmak amacıyla 'örgüt iklimi' konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Örgüt üyelerinin çoğunluğunca algılanabilen ve örgüte belirli ...
 • Otay, Filiz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Artan bir şekilde, bilim adamları ve uygulamacılar, halkla ilişkileri, organizasyonlar ve halk arasındaki ilişkilerin yönetimi olarak tanımlıyorlar. İlişkilerin ölçümlenmesi zor olduğu için, halkla ilişkiler uygulamacıları, ...
 • Öge, Serdar (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Ergonomi bilimindeki son gelişmeler yavaş yavaş Organizasyon ve Yönetim Ergonomisine doğru kaymaktadır. Ergonomi sadece özel bazı durumlarda yararlanılan bir alan olarak değil, insan ve teknolojiyi optimum koşullarda ...
 • Otay, Filiz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Dünya ekonomisindeki büyüme yavaşlığı, korumacılıkta yaşanan değişim, devlet müdahalelerinin azalması, girişimciliğin desteklenmesi, rekabet avantajlarının değişmesi ve ortak bir tüketim kültürünün yaygınlaşması firmaları ...
 • Göğercin, Ahmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Sinemanın 1895'te, Lumiere kardeşler tarafından icadı sadece görsel sanatlar üzerinde değil, edebiyat dahil olmak üzere, tüm sanat dalları üzerinde önemli bir etki yapmış, bu sanatlarda hem biçim hem de içerik düzleminde ...
 • Çiftpınar, Bülent (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Bilgi ve iletinin, hızlı bir biçimde üretildiği, istenilen yerlere iletildiği bir çağda yaşıyoruz. Hemen hemen her ülkenin bilim adamları kültür bakımından farklı iletilerin etkisi altında kalsalar da, yeni bir kültür ...
 • Serarslan, Meral (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  İletişim alanında, her geçen gün hem teknolojik hem de yönetim anlayışı bakımında pek çok değişim yaşanmaktadır. Radyo ve televizyon alanını yönetmek için hemen her ülkede birtakım kavgalar, tartışmalar yaşanmaktadır. Radyo ...
 • Kalender, Ahmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Anavatan Partisi Türkiye'ye, özellikle seçim sistemleri ve kampanyalarıyla ilgili yenilikler getirmiş bir siyasal kurumdur. Tek başına iktidar olduğu sekiz yıllık süre içerisinde, bir çok seçimlere katılmış ve değişik ...
 • Damlapınar, Zülfikar (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Bu çalışma, özgün adı "Medya Agenda-Setting and Media Manipulation" olan ve Mass Communication Review Yearbook,1982, sayfa:537-554'den alınan makalenin çevirisidir. Makalede medyanın gündem kurması ve manipülasyonu, 1976 ...
 • Işık, Metin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Globalleşme ve yerelleşme olgularının ele alındığı bu çalışma okuyucuya konuyla ilgili genel çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Sözkonusu kavramlardan hareketle kültür ve kimlik olgu-kimin da sorgulandığı çalışmada, medyanın ...
 • Ünüsan, Nurhan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Beslenme insanların sağlığını etkileyen en önemli konulardan biri olduğu için ulusların gelişimi için gereklidir. Günümüzde bazı insanların açlık ile yetersiz ve dengesiz beslenme, bazıları ise aşırı ve yanlış beslenme ...
 • Fidan, Mehmet; Summak, M. Erhan (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  İşletme iletişimi açısından, imaj ve marka yönetimi bir rekabet faktörü olmuşlardır. İşletme yapılarını rasyonelleştirme veya yöntemleri uygun hale getirmek için bu rekabet şarttır. İşletmelerin ekonomik ve piyasa açısından ...
 • Güz, Hanife (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Reklam mesajının hedef tüketicide etkili olabilmesi ve istenilen amacı ulaşabilmesinde, satış mesajının şekillendirilmesi olan stratejinin önemi tartışılmazdır. Her mal veya hizmet için farklı strateji kullanılmasının ...
 • Varol, Asaf (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  İletişim Fakültelerinde öğrenci alımından mezuniyet sonrasına kadar bir dizi yanlış uygulamalar söz konusudur. Mesleki ve teknik ortaöğretimin bazı bölümlerinden mezun olanlar, eğer kendi alanları ile ilgili bir yükseköğretim ...
 • Özgür, Aydın Ziya (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001)
  Ortaya çıktığından bu yana reklam sektörünün en gözde araçlarından birisi olan televizyon reklam filmleri sinemanın tekniğinden ve estetiğinden yararlanarak, çok kısa bir zaman diliminde reklamı yapılacak ürün yada hizmet ...

View more