Browsing 2000, Cilt 1, Sayı 2 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kara, Nurten (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Türkiye'de ilk kez 1977 yılında kullanılmaya başlayan siyasal reklamların her seçim döneminde giderek artan bir oranda kullanıldığı açıktır. Siyasal reklamları pozitif, normatif ve negatif olmak üzere üç ana grupta toplamak ...
 • Atabek, Nejdet; Ünlü, Sezen; Taşcı, Deniz (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  İletişim fakültelerinin sayısının hızla arttığı günümüz Türkiye'sinde, bu kurumlar dan mezun olanların iş yaşamına atılmalarıyla birlikte ne gibi durumlarla karşılaştıklarının bilinmesi önemlidir. Mezunların, eğitim kurumunun ...
 • Güz, Nurettin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin Türk Siyasi Tarihi ve Türk Basın Tarihi açısından büyük bir önemi vardır. Osmanlı Devleti'nde ilk siyasi muhalefet hareketini Yeni Osmanlılar başlattığı gibi gerçek anlamda 1860'dan itibaren ...
 • Damlapınar, Zülfikar (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Kitle iletişim araçlarının siyasi iktidarın belirlenmesini içeren seçim dönemlerinde seçmenle kurduğu siyasi iletim sürecinde nasıl bir yol izlediğini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, kitle iletişim 'araçlarının ve ...
 • Arabacı, Caner (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Bu söyleşi, Selçuk Üniversitesi Televizyonu olan ÜNTV'de 19 şubat 1999 tarihinde yapılmıştır. Konya ve özellikle basın tarihimiz için ilgi çekici açıklamaları içeren yaklaşık iki saatlik oturumun arşivde kalmasını uygun ...
 • Hülür, Himmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Günümüzde insanın yapıp etmelerinin içinde yer aldığı bağlam toplumsal, kültürel veya etkileşimsel kavramlar vasıtasıyla, anlaşılabilecek antropolojik bir içerikten yoksundur. Küreselleşme tekno-bilimsel gerçekliğin bu tür ...
 • Can, Aytekin (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Bu çalışmada okulöncesi televizyon yapımında hedef tespiti ve başarılı bir okul öncesi programındaki süreçler İncelenmektedir. Örnek program olarak yayınlandığı günden heri birçok olumlu ve olumsuz eleştiriler alan "Susam ...
 • Becerikli, Sema Yıldırım (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Küreselleşmenin ekonomik ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerinin örgütlerin üretim ve yönetim süreçlerine yansımasından bıı vana halkla ilişkiler faaliyetleri etkinliğim ve önemini koruyarak süregelmektedir. Bu çalışmada, ...
 • Güz, Hanife (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  İhtiyaçlarını karşılamak ve amaçlarını gerçekleştirmek için meydana â– getirdikleri yapılar olan örgütlerin varlıklarım devam ettirebilmek ve devamlılıklarım sağlayabilmek için topluma dayanma ve iyi niyete dayalı ilişkiler ...
 • Güz, Hanife (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Aynı mal veya hizmetin birden fazla işletme tarafından üretildiği ve piyasaya sürüldüğü günümüzde, bu mal veya hizmetlerin varlığını tüketicilere duyuran ve kendi ürününe karşı avantaj elde etmek süretiyle tüketicileri ...
 • Özer, Ömer (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Çalışmada, basının seçim kampanyalarında siyasal partilere yönelik tutumunun saptanması amaçlanmaktadır. Basının bu tutumu, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri ve 18 Nisan 1999 Genel ve Yerel ...
 • Hülür, Himmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  The rising ethnic consciousness in the last quarter of the twentieth century can be seen as reaction against of the crises of values brought by the processes of modernization and industrialization. A significant aspect of ...
 • Özçağlayan, Mehmet (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2000)
  Bu çalışma Türkiye'de Televizyon yayıncılığının gelişimini beş ana bölümde incelemektedir. Birinci bölüm Türkiye'de televizyon yayıncılığının nasıl başladığını özetlemektedir, ikinci bölümde, özel televizyon yayıncılığından ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account