Selcuk University Digital Archive Systems

Bir üniversite hastanesinde idrardan izole edilen candida türlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Karaltı, İskender
dc.date.accessioned 2018-07-04T12:30:22Z
dc.date.accessioned 2018-01-22
dc.date.available 2018-07-04T12:30:22Z
dc.date.issued 2018-04
dc.date.submitted 2018-04-04
dc.identifier.citation Karaltı, İ. (2018). Bir üniversite hastanesinde idrardan izole edilen candida türlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Mantar Dergisi, 9, (1), 76-79. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mantar/issue/36725/382371 tr_TR
dc.identifier.issn 2147-6845
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11181
dc.description.abstract Üriner sistem enfeksiyonları çoğunlukla bakteriler tarafından oluşturulmaktadır. Bakteriler içinde de daha çok Gram negatifler, özellikle de Escherichia coli türleri izole edilmektedir. Bakterilerden sonra gelen mantar enfeksiyonları içinde de sıklıkla Candida cinsine ait türlerin neden olduğu enfeksiyonlara rastlanmaktadır. Çalışmamızda on yıllık periyotta (2006-2016 yılları arasında) Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında idrar örneklerinden izole edilen Candida kökenlerinin dağılımı belirlenmiştir. Tanımlamada C. albicans ayrımı için germ tüp testi yapılmış olup, Non-albicans Candida türleri için ise API ID32C ve Vitec 2.0 (Biomerieux, Fransa) cihazları kullanılarak tür tayinleri yapılmıştır. Toplamda 249 adet Candida üremesi gözlenmiştir. En fazla izole edilen tür C. albicans (%54.2) olmuştur. Bunu C. tropicalis (%14.1), C. glabrata (%12.4), C. parapsilosis (%4.4) izlemiştir. İdrarda Candida türleri sık görülmemekle birlikte son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bazı örneklerin alımı sırasında meydana gelen kontaminasyon da göz önünde bulundurularak hastanın kliniği ile kültür sonucu birlikte değerlendirilerek tedaviye başlanmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract Urinary system infections are mostly caused by bacteria. Gram negatives, especially Escherichia coli species, are isolated among the bacteria. Fungal infections following bacterial infections are also frequently infections caused by the genus belonging to the genus Candida. In our study, the distribution of Candida genus were determined which were isolated from urine specimens in the Yeditepe University Hospital Microbiology Laboratory for a period of ten years (2006-2016). Germ tube test was done for the identification of C. albicans, and for species of Non-albicans Candida species were determined using API ID32C and Vitec 2.0 (Biomerieux, France) devices. 249 Candida species were observed in total. The most isolated species was C. albicans (54.2%). This was followed by C. tropicalis (14.1%), C. glabrata (12.4%) and C. parapsilosis (4.4%). Candida species are not common, but an increase is observed in recent years. Considering the contamination of some samples during the intake, treatment should be started by evaluating the culture result with the patient's clinic. tr_TR
dc.description.sponsorship DOI:10.30708/mantar.382371 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tr_TR
dc.subject Üriner sistem tr_TR
dc.subject İdrar tr_TR
dc.subject Kandida tr_TR
dc.subject Urinary system tr_TR
dc.subject Urine tr_TR
dc.subject Candida tr_TR
dc.title Bir üniversite hastanesinde idrardan izole edilen candida türlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Retrospective evaluation of candida species isolated from urine in a university hospital tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Mantar Dergisi
dc.identifier.volume 9
dc.identifier.startpage 76
dc.identifier.endpage 79


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account