Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Bir üniversite hastanesinde idrardan izole edilen candida türlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.