Browsing 2018, Sayı 39 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tek, Recep (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Anasır-ı erbaa olarak nitelendirilen dört unsurdan biri olan toprak, tarihi süreç içerisinde pek çok kültür ve dinde kutsal kabul edilmiştir. Varoluşun esasını oluşturduğuna inanılan hava, su, ateş ile birlikte toprak, ...
 • Çapraz, Erhan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Yer ile gök, Proto-Türk ve mitolojik dönemden itibaren yaratılışın ve dünya tasavvurunun önemli bir belirleyeni konumunda bulunmuştur. Âşık tarzı destanlar içerisinde yer alan yer ile gök destanları da yer ile göğün bu ...
 • Karslı, Bahset; Özdoğan, Muhammet Ali (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Türk tasavvuf geleneğinin en önemli isimlerinden biri olan Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî; düşünceleri, eserleri ve hakkında yapılan çalışmalar dolayısıyla tarihin her döneminde ilgi çeken bir fenomen olmuştur. Diğer taraftan ...
 • Aslan, Birsel Oruç; Özbek, Emin Erdem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Bu çalışmada Demirci halı dokumacılığında kullanılan bazı terimler üzerinde durulmuş ve bunların Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmış olan on iki ciltlik Derleme Sözlüğü’nde yer alıp almadığı araştırılmıştır. Veri ...
 • Can, İslam; Büyükbayraktar, Çağla Girgin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Bu çalışmanın amacı, erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını farklı açılardan değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinde ikamet etmekte olan basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş ...
 • Erol, Ayşe Fatma; Tamer, Deniz (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Cıngırt Kayası Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Ordu/Fatsa İlçesi Yapraklı Köyü sınırları içinde bulunan konumuyla, Antik Çağda Pontos olarak adlandırılan bölgede yer almaktadır. Antik kaynaklarda VI. Mithradates Dönemi’nde ...
 • Cuma, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi genel olarak Komparatistik ile aynı olarak kabul edilmektedir. Ancak konuyu derinlemesine ele alan kaynaklara bakıldığında aynı şeyler olmadığı görülmektedir. Ayrı birer disiplin olmalarına ...
 • Bahar, Hasan; Turgut, Murat; Küçük, Bora (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Eskiçağ Tarihindeki birçok toplum gibi Hititler de dağların kutsal mekan olduklarını düşünmüşlerdir. Bu düşüncelerinin altında dağları tanrı olarak ve tanrıların yaşadıkları mekan olarak görmeleri vardır. Hititler bu ...
 • Sevindik, Azem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Bir toplumun birlikte yaşama arzusundan kaynaklanan belirli yazılı kurallarla çerçevesi çizilmemiş ilişkiler ağı, her ne kadar yakın zamanlarda yazılı hukuk ile içli dışlı olsa da genel anlamda halk hukuku diye adlandırılabilecek ...
 • Aydın, Nilgün (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Her milletin, derinliği, eskiliği, yeniliği tartışılmaksızın sosyal hayat içinde var olan veya izleri görülen kültürel kodları bulunmaktadır. Bu kodlar, en eski çağlardan beri toplumsal algıyı yöneten ve yönlendiren gizli ...
 • Öğütçü, Murat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Bryony Lavery is an important figure in British feminist drama. She has been noted by critics for her unconventional theatrical methods and themes. Her Frozen (1998) is an anti-paedophiliac play that deals with a psychiatrist ...
 • Yaşa, Fırat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Osmanlı tarih araştırmalarında mahalle, mahalleyi oluşturan yapılar ve ev tipolojisi üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar ya mekânsal açıdan mahalleyi değerlendirmiş ya da normatif kuralların denetleyici ...
 • Aybek, Serdar (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Bu çalışmanın amacı son yıllarda Metropolis İonia’da sürdürülen çalışmalarda bulunan iki komutan-yönetici heykeli parçasını tanıtmaktır. 2011 yılında özel mülkiyete ait bir tarlada gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ...
 • Özün, Şule Okuroğlu (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  The Good Soldier: A Tale of Passion (TGS) by Ford Maddox Ford is one of the earliest examples of the Modernist Period in English Literature. Written in 1915 and set just before the Great War, the novel is about two ...
 • Sarı, Merve (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Although originally folk and fairy tales belonged to female story-tellers who had composed these tales, their hold on the stories was gradually lost due to the rising interest of writers like Perrault and the Grimms in ...
 • Uygur, Mahinur Akşehir (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Of Human Bondage (1915) by Somerset Maugham might be considered to be the story of a boy’s rite of passage, of a troubled love affair or to have a touch of Maugham’s own growth from boyhood to adulthood. However, the novel ...
 • Bakay, Gönül (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  In So Vast the Prison (1995), Assia Djebar examines whether deliverance from the oppression of patriarchy is possible for women and by which means it can be achieved. The title of the novel suggests that a country shaped ...
 • Aslan, Erdinç (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Makine veya bilgisayarlı çeviri olarak da adlandırılan otomatik çeviri, insan müdahalesi olmadan bilgisayarlarla ve mobil cihazlarla metinlerin bir dilden başka dile otomatik olarak çevirisinin yapılmasıdır. Son elli yılda ...
 • Ağarı, Şerife (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Bütün dünya klasikleri arasında önemli bir yere sahip olan Firdevsî’nin Şehnâme’si Fars edebiyatının baş yapıtlarından biridir. Bir kahramanlık destanı kabul edilen bu eser yazıldığı dönemden itibaren Türk edebiyatının ...
 • Akçakaya, Nuh (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Bu çalışmada renk sembolizmine dayalı olarak, sembollerin oluşumunu ve tarihsel arka planını ortaya koymak amacıyla genel bir değerlendirme yapılmıştır. Sembollerin oluşum süreci ve toplumsal aktörlerin sembollere atfettiği ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account