2017, Sayı 38: Recent submissions

 • Şimşek, Fatma (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Modernizm, 18. yüzyılda Avrupa’da başlayan zamanla bütün insanlığı düşünce, sanat ve yaşam biçimi olarak etkileyen aydınlanmadır. En belirgin özelliği din ile geleneği reddetmesi; medeniyetin ilerlemesi için bilimi, ...
 • Aydınalp, Esra Başak (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Yirminci yüzyılın ikinci yarısı, yazı üzerine sorgulamaların başladığı, yazı üzerine yazının; eleştirinin merkezine oturduğu bir döneme işaret eder. Bu sorgulamalar özünde yazının ne olduğuna değil, nasıl çalıştığına ...
 • Baş, Elif (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Yaklaşık otuz beş yıldır çalışmalarını sürdüren The Wooster Group, dünyanın en iddialı ve radikal tiyatro topluluklarından biridir. Bu çalışmada, Sakonnet Point, Rumstick Road ve L.S.D. (… Just the High Points…) oyunlarından ...
 • Çetinkaya, Eda Burcu; Gündüz, Atalay; Uygur, Mahinur Akşehir (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Mrs. Dalloway (1925) by Virginia Woolf is an acknowledged modernist novel which includes the sense of change and disillusionment as modernist elements. Woolf provides readers with illustrations of characters highlighting ...
 • Gökşenli, Ebru Yener (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışma, toplumların farklı tarihsel dönemlerinde, savaşlar ve değişen toplumsal koşullar sonucunda edebiyat eserlerine konu olan kahraman imgesinde görülen değişime odaklanır. Çalışmamızın inceleme nesnesi İspanya’nın ...
 • Düşünceli, Derya Koray; Uslu, Zeki (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmanın amacı, Almancada ve Türkçede anlamca kaynaşmış birleşik eylemleri karşıtsal dilbilim çerçevesinde incelemektir. Bir ad ve bir eylemin birleşmesiyle oluşan bu yapılar Almancada bir dilbilgisi kategorisi olarak ...
 • Aslan, Birsel Oruç (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Deyimler bir dilin gelişmişliğinin göstergesidir. Bu sebeple dilde önemli bir yer tutar. Ana dilini öğrenmeye başlayan çocuğun soyut kavramları anlayıp kavraması oldukça zordur, fakat deyimlerle soyut durumları anlatabileceğini ...
 • Koçakoğlu, Bedia; Öztinar, Gülbahar (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Kanon kelimesi yıllar içerisinde seküler kullanımlarıyla beraber farklı anlamlar kazanmıştır. Ancak kavramın daha çok “kilise yasası”na karşılık gelen tanımları işlevseldir. Yazın sanatı bağlamında, kanon dinî içerikle ...
 • Mete, Barış (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  One of the greatest novelists of the twentieth-century English Literature, John Robert Fowles (1926-2005), claims that he has always wanted to write poetry and philosophy. Despite the lack of the same critical interest in ...
 • Çal, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bir dilin tarihî gelişimini ve söz varlığını ortaya koyabilmek için ağız araştırmaları son derece önemlidir. Buna bağlı olarak Anadolu ve Rumeli ağızları ile ilgili son yıllarda birçok çalışma yapılmıştır. Bütün bu çalışmalara ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account