2017, Sayı 38: Güncel gönderi

 • Ataş, Doğu; Genç, Ayten (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Die vorliegende Studie definiert diejenigen Sprechintentionen, die zwischen deutschsprachigen Touristen und türkischen Beschäftigten in der Tourismusbranche wie Kellner, Kundenbeziehungsmanager, Rezeptionist und Animateur ...
 • Aslan, Halime (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmada, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Beldesinde, Aladağ’ın batısında yer alan, Antik Karya Bölgesi sınırları içinde kalan Börükçü kırsal alanında bulunan beş adet siyah figürlü leythos değerlendirilmiştir. ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Halk şiirinin önemli türlerinin başında türküler gelmektedir. Yüzyıllardan bu tarafa Türk sözlü kültürünün zenginlikleri içerisinde yer alan türküler, insanımızın aşklarını, sevgilerini, sevinçlerini, kederlerini, vb. ...
 • Sümer, Sema Zafer (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  İnsanlık var olduğundan bu yana iyi bir geleceğin, yaşanabilir bir dünyanın hayalini kurmuştur. "Mutlu yer" ya da "olmayan yer" anlamına gelen ütopyalar ise ideal bir dünya yaratmada en etkin araçlardan birisidir. Feminist ...
 • Ever, Selin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  This article argues that Ferdydurke, Witold Gombrowicz’s novel published in 1937 in Poland, formally and thematically subverts the classical Bildungsroman. The seminal novel that has propagated the Bildungsroman genre ...
 • Yücedağ, Seçil (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Annie Ernaux, considérée comme l’une des femmes écrivaines les plus célèbres du XXIe siècle, a exprimé l’angoisse commune de son âge et de son passé en rédigeant Les Années. Elle n’avait pas non seulement le but de décrire ...
 • Erol, Pelin Önder; Cansever, Belgin Arslan; Aslan, Neşe (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Boş zaman, bireylerin çalışma dışında kalan zamanlarında dinlendikleri, eğlendikleri ve kendilerini gerçekleştirdikleri zaman dilimidir. Endüstri Devrimi sonrasında ortaya çıkan boş zamanın etkin değerlendirilmesi, yalnızca ...
 • Ayyıldız, Ece Yassıtepe (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Le mot « caniba » apparaît dans la littérature dès le début de la colonisation du Nouveau Monde. Christophe Colomb, explorateur du nouveau continent, a appelé des Indiens comme « caniba » qui devient « cannibale » dans les ...
 • Yavuz, Orhan; Küçükballı, Fatih Numan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Erzurumlu Mustafa Darîr, 14. yüzyılın en ünlü edipleri arasında yer almaktadır. Onun ünü, Memluk Kıpçakçasının Oğuzcalaşmasındaki rolünden ve Sîretü’n-Nebî adlı eserinden kaynaklanmaktadır. Darîr’in Sîretü’n-Nebî’si çeşitli ...
 • Aykaç, Onur (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Türklerin 1960’larda başlayan ve bilhassa Batı Avrupa üzerinde yoğunlaşan göç süreçleri, Avrupa’nın pek çok kentine dağılmış onlarca halk âşığının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Avrupa’daki âşıkların bir kısmı saz çalmayıp ...
 • Kuşçu, Nuray Küçükler (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Beşir Fuad Türk edebiyatı için önemli bir düşünür ve yazardır. Bir aydın olarak çağdaşlarından farklı bir düşünce dünyası vardır. Beşir Fuad’ın çağdaşlarından farklı olan fikir dünyasını oluşturan felsefi ve bilimsel ...
 • Yeniasır, Mustafa; Gökbulut, Burak (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  1571’deki fetihten sonra Kıbrıs’a yerleştirilen Türkler son yüzyılda çok büyük bir var olma mücadelesi vermişler, büyük baskı ve zulümlerin ardından 15 Kasım 1983’te Türkiye’nin desteğiyle KKTC’yi kurmuşlardır. Çalışmada ...
 • Karademir, Murat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Anıtsal dikdörtgen prizma kitleleriyle Türk-İslam sanatında kütle biçimlenişinin belirgin öğelerinden birisi olan taçkapılar, farklı tasarımlarıyla yapıların egemen öğesi haline gelmiştir. Dini mimaride Cennet kapısı ...
 • İlgürel, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmada Julio Cortázar’ın öykücülüğü söz konusu eserlerin çeşitli kökenlerden aldığı etkiler, yazarın dünya görüşünün edebi bağlamda yansımaları ve anlatının düzenlenmesine dair belirli tercihler kapsamında ...
 • Dalkılıç, Leyla Çiğdem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Rusça ve Türkçe farklı dil ailelerine mensup iki dili teşkil etmektedirler. Her iki dili karşılaştırdığımızda bu farklılıklar dilin birçok yapısında kendini göstermektedir. Bu farklılıklardan bir tanesi de dilde sözcüklerin ...
 • Nayabpour, Karam (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Raymond Carver’s A Small, Good Thing portrays affective and cognitive empathy feelings between the characters. The narrative presents affective discourse in two situations. The protagonist Ann’s empathy with her husband ...
 • Gıynaş, Kamil Ali (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Muhteva bakımından muhtelif çeşitleri bulunan mecmualardan biri de şiir mecmualarıdır. Şiir mecmuaları vasıtasıyla edebiyat tarihine ait birçok bilgi edinmek mümkündür. Mecmuanın derlendiği dönemde revaçta olan, kaynaklarda ...
 • Can, İslam (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Camiler Müslümanların gündelik hayatında büyük öneme sahip mekanlardır. Camilerde Müslümanlara, Cuma ve bayram namazlarında Diyanet İşleri Başkanlığı veya İl müftülükleri tarafından hazırlanan hutbeler okunur. Hutbeler, ...
 • Tüzün, Hatice Övgü (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Given the central place it occupies in human life and relations, it is hardly surprising that romantic love as well as the distress caused by unrequited love is a universal phenomenon that has been explored by numerous ...
 • Cuma, Filiz İlknur (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Yabancı uyruklu öğrenciler, Ural-Altay dillerine mensup ve sondan eklemeli olan anadilimiz Türkçeyi öğrenirken bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Yabancı dil olarak Türkçenin gerek yapısal ve anlamsal, gerekse kullanış ...