Browsing 2017, Sayı 38 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gökşenli, Ebru Yener (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışma, toplumların farklı tarihsel dönemlerinde, savaşlar ve değişen toplumsal koşullar sonucunda edebiyat eserlerine konu olan kahraman imgesinde görülen değişime odaklanır. Çalışmamızın inceleme nesnesi İspanya’nın ...
 • Nayabpour, Karam (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Raymond Carver’s A Small, Good Thing portrays affective and cognitive empathy feelings between the characters. The narrative presents affective discourse in two situations. The protagonist Ann’s empathy with her husband ...
 • Karademir, Murat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Anıtsal dikdörtgen prizma kitleleriyle Türk-İslam sanatında kütle biçimlenişinin belirgin öğelerinden birisi olan taçkapılar, farklı tasarımlarıyla yapıların egemen öğesi haline gelmiştir. Dini mimaride Cennet kapısı ...
 • Ever, Selin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  This article argues that Ferdydurke, Witold Gombrowicz’s novel published in 1937 in Poland, formally and thematically subverts the classical Bildungsroman. The seminal novel that has propagated the Bildungsroman genre ...
 • Aykaç, Onur (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Türklerin 1960’larda başlayan ve bilhassa Batı Avrupa üzerinde yoğunlaşan göç süreçleri, Avrupa’nın pek çok kentine dağılmış onlarca halk âşığının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Avrupa’daki âşıkların bir kısmı saz çalmayıp ...
 • Kuşçu, Nuray Küçükler (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Beşir Fuad Türk edebiyatı için önemli bir düşünür ve yazardır. Bir aydın olarak çağdaşlarından farklı bir düşünce dünyası vardır. Beşir Fuad’ın çağdaşlarından farklı olan fikir dünyasını oluşturan felsefi ve bilimsel ...
 • Çal, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bir dilin tarihî gelişimini ve söz varlığını ortaya koyabilmek için ağız araştırmaları son derece önemlidir. Buna bağlı olarak Anadolu ve Rumeli ağızları ile ilgili son yıllarda birçok çalışma yapılmıştır. Bütün bu çalışmalara ...
 • Aslan, Halime (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmada, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Beldesinde, Aladağ’ın batısında yer alan, Antik Karya Bölgesi sınırları içinde kalan Börükçü kırsal alanında bulunan beş adet siyah figürlü leythos değerlendirilmiştir. ...
 • Ayyıldız, Ece Yassıtepe (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Le mot « caniba » apparaît dans la littérature dès le début de la colonisation du Nouveau Monde. Christophe Colomb, explorateur du nouveau continent, a appelé des Indiens comme « caniba » qui devient « cannibale » dans les ...
 • Ataş, Doğu; Genç, Ayten (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Die vorliegende Studie definiert diejenigen Sprechintentionen, die zwischen deutschsprachigen Touristen und türkischen Beschäftigten in der Tourismusbranche wie Kellner, Kundenbeziehungsmanager, Rezeptionist und Animateur ...
 • Yeniasır, Mustafa; Gökbulut, Burak (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  1571’deki fetihten sonra Kıbrıs’a yerleştirilen Türkler son yüzyılda çok büyük bir var olma mücadelesi vermişler, büyük baskı ve zulümlerin ardından 15 Kasım 1983’te Türkiye’nin desteğiyle KKTC’yi kurmuşlardır. Çalışmada ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Halk şiirinin önemli türlerinin başında türküler gelmektedir. Yüzyıllardan bu tarafa Türk sözlü kültürünün zenginlikleri içerisinde yer alan türküler, insanımızın aşklarını, sevgilerini, sevinçlerini, kederlerini, vb. ...
 • Yavuz, Orhan; Küçükballı, Fatih Numan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Erzurumlu Mustafa Darîr, 14. yüzyılın en ünlü edipleri arasında yer almaktadır. Onun ünü, Memluk Kıpçakçasının Oğuzcalaşmasındaki rolünden ve Sîretü’n-Nebî adlı eserinden kaynaklanmaktadır. Darîr’in Sîretü’n-Nebî’si çeşitli ...
 • Aslan, Birsel Oruç (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Deyimler bir dilin gelişmişliğinin göstergesidir. Bu sebeple dilde önemli bir yer tutar. Ana dilini öğrenmeye başlayan çocuğun soyut kavramları anlayıp kavraması oldukça zordur, fakat deyimlerle soyut durumları anlatabileceğini ...
 • Düşünceli, Derya Koray; Uslu, Zeki (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmanın amacı, Almancada ve Türkçede anlamca kaynaşmış birleşik eylemleri karşıtsal dilbilim çerçevesinde incelemektir. Bir ad ve bir eylemin birleşmesiyle oluşan bu yapılar Almancada bir dilbilgisi kategorisi olarak ...
 • Koçakoğlu, Bedia; Öztinar, Gülbahar (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Kanon kelimesi yıllar içerisinde seküler kullanımlarıyla beraber farklı anlamlar kazanmıştır. Ancak kavramın daha çok “kilise yasası”na karşılık gelen tanımları işlevseldir. Yazın sanatı bağlamında, kanon dinî içerikle ...
 • Aydınalp, Esra Başak (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Yirminci yüzyılın ikinci yarısı, yazı üzerine sorgulamaların başladığı, yazı üzerine yazının; eleştirinin merkezine oturduğu bir döneme işaret eder. Bu sorgulamalar özünde yazının ne olduğuna değil, nasıl çalıştığına ...
 • İlgürel, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmada Julio Cortázar’ın öykücülüğü söz konusu eserlerin çeşitli kökenlerden aldığı etkiler, yazarın dünya görüşünün edebi bağlamda yansımaları ve anlatının düzenlenmesine dair belirli tercihler kapsamında ...
 • Gıynaş, Kamil Ali (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Muhteva bakımından muhtelif çeşitleri bulunan mecmualardan biri de şiir mecmualarıdır. Şiir mecmuaları vasıtasıyla edebiyat tarihine ait birçok bilgi edinmek mümkündür. Mecmuanın derlendiği dönemde revaçta olan, kaynaklarda ...
 • Şimşek, Fatma (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Modernizm, 18. yüzyılda Avrupa’da başlayan zamanla bütün insanlığı düşünce, sanat ve yaşam biçimi olarak etkileyen aydınlanmadır. En belirgin özelliği din ile geleneği reddetmesi; medeniyetin ilerlemesi için bilimi, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account