Browsing 2017, Sayı 38 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Koçakoğlu, Bedia; Öztinar, Gülbahar (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Kanon kelimesi yıllar içerisinde seküler kullanımlarıyla beraber farklı anlamlar kazanmıştır. Ancak kavramın daha çok “kilise yasası”na karşılık gelen tanımları işlevseldir. Yazın sanatı bağlamında, kanon dinî içerikle ...
 • Çal, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bir dilin tarihî gelişimini ve söz varlığını ortaya koyabilmek için ağız araştırmaları son derece önemlidir. Buna bağlı olarak Anadolu ve Rumeli ağızları ile ilgili son yıllarda birçok çalışma yapılmıştır. Bütün bu çalışmalara ...
 • Gökşenli, Ebru Yener (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışma, toplumların farklı tarihsel dönemlerinde, savaşlar ve değişen toplumsal koşullar sonucunda edebiyat eserlerine konu olan kahraman imgesinde görülen değişime odaklanır. Çalışmamızın inceleme nesnesi İspanya’nın ...
 • Aslan, Birsel Oruç (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Deyimler bir dilin gelişmişliğinin göstergesidir. Bu sebeple dilde önemli bir yer tutar. Ana dilini öğrenmeye başlayan çocuğun soyut kavramları anlayıp kavraması oldukça zordur, fakat deyimlerle soyut durumları anlatabileceğini ...
 • Düşünceli, Derya Koray; Uslu, Zeki (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmanın amacı, Almancada ve Türkçede anlamca kaynaşmış birleşik eylemleri karşıtsal dilbilim çerçevesinde incelemektir. Bir ad ve bir eylemin birleşmesiyle oluşan bu yapılar Almancada bir dilbilgisi kategorisi olarak ...
 • Çetinkaya, Eda Burcu; Gündüz, Atalay; Uygur, Mahinur Akşehir (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Mrs. Dalloway (1925) by Virginia Woolf is an acknowledged modernist novel which includes the sense of change and disillusionment as modernist elements. Woolf provides readers with illustrations of characters highlighting ...
 • Mete, Barış (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  One of the greatest novelists of the twentieth-century English Literature, John Robert Fowles (1926-2005), claims that he has always wanted to write poetry and philosophy. Despite the lack of the same critical interest in ...
 • Gıynaş, Kamil Ali (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Muhteva bakımından muhtelif çeşitleri bulunan mecmualardan biri de şiir mecmualarıdır. Şiir mecmuaları vasıtasıyla edebiyat tarihine ait birçok bilgi edinmek mümkündür. Mecmuanın derlendiği dönemde revaçta olan, kaynaklarda ...
 • Can, İslam (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Camiler Müslümanların gündelik hayatında büyük öneme sahip mekanlardır. Camilerde Müslümanlara, Cuma ve bayram namazlarında Diyanet İşleri Başkanlığı veya İl müftülükleri tarafından hazırlanan hutbeler okunur. Hutbeler, ...
 • Şimşek, Fatma (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Modernizm, 18. yüzyılda Avrupa’da başlayan zamanla bütün insanlığı düşünce, sanat ve yaşam biçimi olarak etkileyen aydınlanmadır. En belirgin özelliği din ile geleneği reddetmesi; medeniyetin ilerlemesi için bilimi, ...
 • Cuma, Filiz İlknur (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Yabancı uyruklu öğrenciler, Ural-Altay dillerine mensup ve sondan eklemeli olan anadilimiz Türkçeyi öğrenirken bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Yabancı dil olarak Türkçenin gerek yapısal ve anlamsal, gerekse kullanış ...
 • Baş, Elif (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Yaklaşık otuz beş yıldır çalışmalarını sürdüren The Wooster Group, dünyanın en iddialı ve radikal tiyatro topluluklarından biridir. Bu çalışmada, Sakonnet Point, Rumstick Road ve L.S.D. (… Just the High Points…) oyunlarından ...
 • Aydınalp, Esra Başak (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Yirminci yüzyılın ikinci yarısı, yazı üzerine sorgulamaların başladığı, yazı üzerine yazının; eleştirinin merkezine oturduğu bir döneme işaret eder. Bu sorgulamalar özünde yazının ne olduğuna değil, nasıl çalıştığına ...
 • Tüzün, Hatice Övgü (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Given the central place it occupies in human life and relations, it is hardly surprising that romantic love as well as the distress caused by unrequited love is a universal phenomenon that has been explored by numerous ...
 • Nayabpour, Karam (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Raymond Carver’s A Small, Good Thing portrays affective and cognitive empathy feelings between the characters. The narrative presents affective discourse in two situations. The protagonist Ann’s empathy with her husband ...
 • Yavuz, Orhan; Küçükballı, Fatih Numan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Erzurumlu Mustafa Darîr, 14. yüzyılın en ünlü edipleri arasında yer almaktadır. Onun ünü, Memluk Kıpçakçasının Oğuzcalaşmasındaki rolünden ve Sîretü’n-Nebî adlı eserinden kaynaklanmaktadır. Darîr’in Sîretü’n-Nebî’si çeşitli ...
 • Yeniasır, Mustafa; Gökbulut, Burak (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  1571’deki fetihten sonra Kıbrıs’a yerleştirilen Türkler son yüzyılda çok büyük bir var olma mücadelesi vermişler, büyük baskı ve zulümlerin ardından 15 Kasım 1983’te Türkiye’nin desteğiyle KKTC’yi kurmuşlardır. Çalışmada ...
 • Kuşçu, Nuray Küçükler (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Beşir Fuad Türk edebiyatı için önemli bir düşünür ve yazardır. Bir aydın olarak çağdaşlarından farklı bir düşünce dünyası vardır. Beşir Fuad’ın çağdaşlarından farklı olan fikir dünyasını oluşturan felsefi ve bilimsel ...
 • Dalkılıç, Leyla Çiğdem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Rusça ve Türkçe farklı dil ailelerine mensup iki dili teşkil etmektedirler. Her iki dili karşılaştırdığımızda bu farklılıklar dilin birçok yapısında kendini göstermektedir. Bu farklılıklardan bir tanesi de dilde sözcüklerin ...
 • Aykaç, Onur (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Türklerin 1960’larda başlayan ve bilhassa Batı Avrupa üzerinde yoğunlaşan göç süreçleri, Avrupa’nın pek çok kentine dağılmış onlarca halk âşığının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Avrupa’daki âşıkların bir kısmı saz çalmayıp ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account