Browsing 2017, Sayı 37 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Karabulut, Müge Arslan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  This paper is intended to introduce Nana Rademacher, one of the contemporary female science fiction writers in Germany, and to study her work Wir Waren Hier (We Were Here, 2016) which has been seen as an anti-utopian ...
 • Harmancı, Hasan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Mısır ve Türk romanı ortaya çıkış şekli ve gelişim özellikleri itibariyle pek çok ortak özellik taşır. Her iki toplumun yaşadığı birbirine benzer tecrübelerin roman türlerine de sirayet ettiği görülür. Modern Mısır ...
 • Göçer, Kenan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Kökeni, Türkiye Selçukluları zamanına kadar giden ahilik, Osmanlı’da da devam etmiş ve tarikat gibi örgütlenmiş bir meslek birliğidir. Ahiliğin bir çeşit yönetmeliği olan fütüvvetnameler ise birlik üyelerine yardımlaşmayı, ...
 • Uslu, Zeki; Uyanık, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmanın amacı, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde öğrenci motivasyonunu incelemek ve programda düzenlemeler yapılması için öneriler geliştirmektir. Konuya ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amacıyla likert ...
 • Sadeghzadegan, Majid (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  The present paper aims to portray the racist and anti-racist dimensions of Joseph Conrad in his short story “An Outpost of Progress” (1897). Conrad’s alleged racist status espoused by thinkers such as Chinua Achebe and ...
 • Uçar, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Şiir mecmuaları, klâsik edebiyat araştırmalarına kaynaklık eden önemli malzemelerdendir. Bu mecmualar, derlendikleri dönemin edebî beğenisini, şairlerini ve şiirlerini ortaya koyarlar. Ayrıca mecmualar, divanı bulunmayan ...
 • İlker, Nur Gülümser (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  İspanyol Edebiyatının Ortaçağ toplumu ve bireyi arasındaki çatışmayı ele almasıyla en önemli eserlerinden biri olan Celestina: Calisto ve Melibea’nın Trajikomedyası, Rönesans’a dönmüş yüzüyle de önem kazanmaktadır. Yazar ...
 • Oral, Tuncay; Ersan, Ceyhun (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmanın amacı Snoeren-Hoefnagels (2014) tarafından geliştirilen Çocuklarda (8-11 Yaş) Algılanan Stres Ölçeği’nin bir grup öğrenci üzerinde Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmaya Denizli ilinde ...
 • Köksal, Mehmet Fatih (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Şiir mecmuaları ve cönkler Türk edebiyatı tarihinin birincil kaynakları arasındadır. Ne var ki derleme niteliğini taşıyan her iki tür üzerinde yapılmış ve yapılmakta olan akademik çalışmaların yeterli olduğu söylenemez. ...
 • Baldıran, Asuman; Abay, Nizam (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Doğanhisar günümüz coğrafyasında Konya iline bağlı bir ilçedir. Sultan Dağları’nın kuzey-doğu eteklerinde yer almaktadır. Konya il merkezine 122 km. uzaklıktadır. Antik Dönem yollarının kavşak noktalarından dördü ilçe ...
 • Süngü, Zeynep (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Osmanlı’da lâle şenlikleri ya da diğer bir deyişle çerâğân; dönemin padişahı Sultan III. Ahmed ve Sadrazam İbrahim Paşa ile özdeşleşen, hatta bir döneme adını veren (Lâle Devri) elit, saray merkezli eğlence anlayışının ...
 • Avcıoğlu, Gürcan Şevket (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Mekanik bilimlerde geliştirilen sibernetik kuram, makine ve insanların geri-besleme ile denetlenmesi ve yönetilmesi ilkesine dayanır. Tanıttığımız kitabın yazarı Norbert Wiener bu kuramın gelişmesinde büyük payı olan ...
 • Mete, Barış (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  In Aspects of the Novel, Edward Morgan Forster introduces the critical concepts of flat and round to describe the nature of different types of fictional characters. According to Forster’s theoretical categorization, flat ...
 • Çavdar, Yıldıray (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  17. yüzyıl, Türk Halk Edebiyatı’nın gelişme seyri açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bu yüzyıl özellikle adeta saz şairlerinin yıldızlarının parladığı bir dönem olmuştur. Genelde çeşitli askerî sınıflar ...
 • Öğünç, Banu (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  George Bernard Shaw, who introduced social realism to the British stage, is considered to be the most significant playwright of the Victorian era. In his plays, he challenged the typical Victorian representation of female ...
 • Akman, Beyazıt (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  The English Patient, one of the seven movies that won the most Academy Awards in movie history, has naturally been subject to many studies in literature and film. Although the movie has mostly been acclaimed by movie critics ...
 • Kırmızı, Bülent (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Savaş sonrası Alman romanında savaş ve evlilik konulu bu çalışmada, Heinrich Böll’ün eserlerinde savaşın neden olduğu yıkımın aileleri nasıl etkilediği gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Edebiyat, dönemsel olarak ele ...
 • Horta, Maria Jesus (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Edebiyat, milliyetçi mitlerin yaratılmasında temel "araç" olarak kullanılmıştır. XIX. yüzyıldaki liberal milliyetçiler, mutlakiyetçi monarşilerin lehine kullanılmış olan bütün kültürleri sahiplenerek kendi kanonlarını ...
 • Muşkara, Üftade (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Geleneksel mimari coğrafi konum, iklim, gelenek-görenekler, üretim-tüketim biçimleriyle şekillenen ve deneyimle inşa edilmiş yapılardır. Geleneksel mimarinin özgünlüğünü belirleyen en önemli unsurlar bulunduğu coğrafyaya ...
 • Yıldız, Nazan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Geoffrey Chaucer’s The Canterbury Tales represents every facet of medieval society by its unique satire of medieval people exhibiting various classes. Depicting his life-like pilgrims in accordance with the social, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account