2016, Sayı 36

 

Güncel Gönderiler

 • Nas, Şevkiye Kazan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Redif, şiirin bütününde ses ve ahenk açısından önem arz ederken anlam bakımından da dizelerin birbiriyle olan ilgisini sağlar ve anlatımı güçlendirir. Gelenekte redifi oluşturan kelime ya da kelime grupları birçok şair ...
 • Eren, Zerrin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  In her novel titled The Cleft, Doris Lessing reverses the Creation myths by depicting women as the first humans. Although Lessing presents women as the first humans, a close reading of the novel displays that the writer ...
 • Budak, Hatice (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Yasa koyucuları edilgen bir kimlikle onaylayan yakın geçmişin bireyleri bugün kendi yorumlarının gücüne dayanarak etken bir aktör olma mücadelesine girmişlerdir. Bu mücadele kamunun bir değer olarak görülmesi ve kamusal ...
 • Doksanaltı, Ertekin Mustafa (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Türkiye’nin en eski müzelerinden biri olan Konya Arkeoloji Müzesi gerek Orta Anadolu gerek çevre merkezlerden edinilmiş oldukça zengin bir koleksiyona sahiptir. Bu koleksiyon içinde Çatalhöyük buluntuları, İkonium Nekropolü ...
 • Yıldız, Derya (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Çocuk ve gençlik edebiyatı, dil gelişimi ve anlama düzeyine uygun olarak hedef kitlenin duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştiren ürünleri kapsamaktadır. Bir geçiş sürecinde olan çocuk ya da genç, çocuk ve gençlik yazını ...
 • Aladağ, Hüseyin Hilmi (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Rus-Japon Harbi’nin (1904-1905) II. Abdülhamid ve Osmanlı kamuoyu tarafından nasıl algılandığını ortaya koymak bu makalenin temel amacı olacaktır. Osmanlı sınırlarından bir hayli uzak bir bölgede cereyan etmiş olmasına ...
 • Can, İslam (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Türkiye’de siyaset, geçmişten bugüne her daim bir “merkez” temelinde şekillendirilmiştir. Merkez, hem yönetim gücünün belirleyicisi hem de idarenin uygulayıcısı konumunda olmuştur. Buna karşılık taşraya; merkezin hükümlerinin ...
 • Ölker, Perihan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Hz. Peygamberin kızı, Hz. Ali’nin eşi ve Hz. Hasan ile Hüseyin’in annesi Hz. Fatıma İslâm tarihinde önem kazanmış bir şahsiyettir. Ayrıca temiz ahlâkı, takva sahibi oluşu gibi nedenlerle de Müslüman kadınlara örnek teşkil ...
 • Durgun, Recep (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Urdu sözlükçülüğü bu dilin kendisi kadar eskidir. Emir Hüsrev Dehlevi’nin uyaklı sözlüğü ile başlayan uzun yolculuk günümüzde hazırlanan ve dildeki değişim ve gelişimin aynası olarak kabul edilen tek dilli sözlüklerle ...
 • Köksoy, Mesut (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  İslamiyet’in doğuşundan hemen sonra özellikle fetihler sonucu İslam’ın yayılması ile Arap olmayan milletlerin Kur’ân-ı Kerîm’i doğru okuyup anlayabilmeleri için Kur’ân-ı Kerîm ayetleri harekelenmiş ve İslam âlimleri ...
 • Altun, Özge; Altun, Savaş (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Isauria bölgesi; güneyinde Kilikia, kuzeyinde Lykaonia ve Phrygia, batısında ise Pisidia ile çevrelenmiş, ilk çağdan yeni çağa kadar iskan görmüş, kendi içinde oluşturduğu kültür ve sosyal hayatının yansımaları olan ve ...
 • Ergin, Meliz; Dolcerocca, Özen Nergis (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Bu çalışmanın amacı edebiyat ve çevre ilişkisini öne çıkaran ekoeleştiri alanına ışık tutmak ve bu alanın çağdaş Türk edebiyatı için önemini irdelemektir. Öncelikle ekoeleştiri alanının 1990’lı yıllarda akademide nasıl ...
 • Uncu, Neşe; Uslu, Zeki; Uncu, Cem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Gegenstand dieses Artikels ist die Übersetzungskritik an der Übersetzung des türkischen Heldenepos Dede Korkut von Hendrik Boeschoten, im Hinblick auf den texttypologischen Ansatz von Katharina Reiβ. Das Heldenepos Dede ...
 • Temiz, Mehmet Enes (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Mesnevîler Doğu edebiyatlarında birçok şair tarafından sıkça kullanılmış ve birçok eser bu edebî tür kullanılarak yazılmıştır. Bu türün en çok okunan eseri olması nedeniyle Hz. Mevlânâ’nın mesnevî türündeki eserinin ismi ...
 • Kunt, İbrahim; Şen, Mehmet Emin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  1869’da Konya’da doğan ve 1950’de Ankara’da vefat eden Veled Çelebi İzbudak, Türk dili araştırmacısı, milletvekili, şair ve Mevlevîliğin son dönem temsilcilerindendir. Hem Konya Mevlana Dergâhında postnişinlik yapmış hem ...
 • Zomorrodi, Homeyra; Azarak, Diyadin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  چكیده ادبيات تطبيقى، همانند ساير شاخه هاى علوم بشرى، رشته اى پويا و نوين بوده كه درطول دو قرن گذشته، به خصوص چند دهة اخير، متحول شده و در اصل به تطبيق و مقايسه آثار ادبي جهان با يكديگر مي پردازد. سعدي قي، توأم با 􀅻����� ...
 • Yurttaş, Hatice (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  This article compares Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go and Mark Romanek’s film adaptation of the text with the same title. Discussing the novel’s deconstructive strategies through which the categories of the human, ...
 • Aytekin, Halil (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Asiya Cebbar’ın Baba Evinde Bana Yer Yok adlı eserinde, yazar/anlatıcı, hafızasına yeniden dönerek çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik anılarını zihninde canlandırır. Bu anlatı sırasında babası özellikle onun çocuk bilincinde ...
 • Kalay, Faruk (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Paul Auster is a prominent American novelist, critic and poet: he was a Pen/Faulkner Award for Fiction finalist for his novel, The Music of Chance. This book’s protagonist, Jim Nashe, is an ex-fireman who has left his job ...
 • Kumlu, Esin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  The twentieth century postmodern world not only created an era of a decentered way of life but also tremendously triggered a decentered literary style that somehow achieves to encompass the entire story of human life. ...

Daha Fazla