Browsing 2016, Sayı 36 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kumlu, Esin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  The twentieth century postmodern world not only created an era of a decentered way of life but also tremendously triggered a decentered literary style that somehow achieves to encompass the entire story of human life. ...
 • Yurttaş, Hatice (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  This article compares Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go and Mark Romanek’s film adaptation of the text with the same title. Discussing the novel’s deconstructive strategies through which the categories of the human, ...
 • Aytekin, Halil (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Asiya Cebbar’ın Baba Evinde Bana Yer Yok adlı eserinde, yazar/anlatıcı, hafızasına yeniden dönerek çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik anılarını zihninde canlandırır. Bu anlatı sırasında babası özellikle onun çocuk bilincinde ...
 • Nas, Şevkiye Kazan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Redif, şiirin bütününde ses ve ahenk açısından önem arz ederken anlam bakımından da dizelerin birbiriyle olan ilgisini sağlar ve anlatımı güçlendirir. Gelenekte redifi oluşturan kelime ya da kelime grupları birçok şair ...
 • Tuna, Didem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  1819-1892 yılları arasında yaşamış olan Walt Whitman, Amerika’nın en etkili şairlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hiç yüz yüze gelmemesine rağmen büyük hayranlık duyduğu Başkan Abraham Lincoln’un Amerikan İç Savaşı ...
 • Ergin, Meliz; Dolcerocca, Özen Nergis (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Bu çalışmanın amacı edebiyat ve çevre ilişkisini öne çıkaran ekoeleştiri alanına ışık tutmak ve bu alanın çağdaş Türk edebiyatı için önemini irdelemektir. Öncelikle ekoeleştiri alanının 1990’lı yıllarda akademide nasıl ...
 • Kırmızı, Bülent (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Büyükşehir teması, Avrupa’da sanayi inkılabının gerçekleşmesinden sonra 19. Yüzyılda edebiyatta hızla yer bulmaya başlar. İnsanlarda büyük şehir algısı iki farklı şekilde ortaya çıkar. Bunlardan birincisi büyük şehrin ...
 • Temiz, Mehmet Enes (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Mesnevîler Doğu edebiyatlarında birçok şair tarafından sıkça kullanılmış ve birçok eser bu edebî tür kullanılarak yazılmıştır. Bu türün en çok okunan eseri olması nedeniyle Hz. Mevlânâ’nın mesnevî türündeki eserinin ismi ...
 • Ölker, Perihan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Hz. Peygamberin kızı, Hz. Ali’nin eşi ve Hz. Hasan ile Hüseyin’in annesi Hz. Fatıma İslâm tarihinde önem kazanmış bir şahsiyettir. Ayrıca temiz ahlâkı, takva sahibi oluşu gibi nedenlerle de Müslüman kadınlara örnek teşkil ...
 • Altun, Özge; Altun, Savaş (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Isauria bölgesi; güneyinde Kilikia, kuzeyinde Lykaonia ve Phrygia, batısında ise Pisidia ile çevrelenmiş, ilk çağdan yeni çağa kadar iskan görmüş, kendi içinde oluşturduğu kültür ve sosyal hayatının yansımaları olan ve ...
 • Budak, Hatice (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Yasa koyucuları edilgen bir kimlikle onaylayan yakın geçmişin bireyleri bugün kendi yorumlarının gücüne dayanarak etken bir aktör olma mücadelesine girmişlerdir. Bu mücadele kamunun bir değer olarak görülmesi ve kamusal ...
 • Yücel, Erdinç (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  İkilemeler, ifadelerimize zenginlik katan dilsel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İkilemeler aynı zamanda yabancı dil öğrenim sürecinde öğrencilere güçlükler yaratan dil unsurları olarak görülmektedir. Özellikle ...
 • Doksanaltı, Ertekin Mustafa (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Türkiye’nin en eski müzelerinden biri olan Konya Arkeoloji Müzesi gerek Orta Anadolu gerek çevre merkezlerden edinilmiş oldukça zengin bir koleksiyona sahiptir. Bu koleksiyon içinde Çatalhöyük buluntuları, İkonium Nekropolü ...
 • Can, İslam (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Türkiye’de siyaset, geçmişten bugüne her daim bir “merkez” temelinde şekillendirilmiştir. Merkez, hem yönetim gücünün belirleyicisi hem de idarenin uygulayıcısı konumunda olmuştur. Buna karşılık taşraya; merkezin hükümlerinin ...
 • Köksoy, Mesut (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  İslamiyet’in doğuşundan hemen sonra özellikle fetihler sonucu İslam’ın yayılması ile Arap olmayan milletlerin Kur’ân-ı Kerîm’i doğru okuyup anlayabilmeleri için Kur’ân-ı Kerîm ayetleri harekelenmiş ve İslam âlimleri ...
 • Gündüz, Erol; Sevimli, Erdem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Klasik Türk edebiyatı, estetik zenginliğiyle bilinen bir edebiyattır. 14. yy. Azeri sahasının ve Hurufîlik ekolünün öncü şairi Nesîmî’nin “senden dönmezem” redifli gazelinde, Klasik şiirimizin ve Nesîmî’nin estetik yönünün ...
 • Aladağ, Hüseyin Hilmi (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Rus-Japon Harbi’nin (1904-1905) II. Abdülhamid ve Osmanlı kamuoyu tarafından nasıl algılandığını ortaya koymak bu makalenin temel amacı olacaktır. Osmanlı sınırlarından bir hayli uzak bir bölgede cereyan etmiş olmasına ...
 • Yıldız, Derya (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Çocuk ve gençlik edebiyatı, dil gelişimi ve anlama düzeyine uygun olarak hedef kitlenin duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştiren ürünleri kapsamaktadır. Bir geçiş sürecinde olan çocuk ya da genç, çocuk ve gençlik yazını ...
 • Örgen, Ertan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Taşra teması, modern edebiyatta kendine dönük bir çerçeve içinde daha çok savunma mekanizması gibi algılanmıştır. İç göç sebebiyle taşra, şehre taşınırken geride kalan ve değişmeyen bir yer olarak düşünülmüştür. Ancak taşra ...
 • Akman, Beyazıt (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  In this article, the Orientalist discourse in Salman Rushdie’s Shalimar the Clown (2005), one of the author’s most problematic Works and his first novel after 9/11, is analyzed. It is argued that rather than questioning ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account